Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Projekty i wsparcie realizowane/ prowadzone dla osób bez pracy 15-29 lat Oś I dla instytucji rynku pracy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020
Projekty i wsparcie realizowane/ prowadzone dla osób bez pracy od 30 roku życia Oś V dla powiatowych urzędów pracy


Projekty i wsparcie realizowane w latach 2004-2013Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006