Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Zapytanie ofertowe na usługę sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w budynkach przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 oraz przy ul. Żabi Kruk 16, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Karolina Chajbos 2016-12-30 08:03:27
Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Karolina Chajbos 2016-12-15 14:49:06
Oferta nr 09/16 - na stanowisko od podinspektora do starszego inspektora w Wydziale ds. Organizacyjno-Prawnych Mariusz Płotka 2016-12-06 11:58:52
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku-2 Karolina Chajbos 2016-12-02 14:00:43
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu graficznego, druku i dystrybucji publikacji Karolina Chajbos 2016-11-30 14:54:36
Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe i wysyłkowe na potrzeby wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Karolina Chajbos 2016-11-30 09:29:41
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej Karolina Chajbos 2016-11-18 12:41:14
Oferta Nr 08/16 - na stanowisko - doradca zawodowy w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku Mariusz Płotka 2016-11-15 12:42:32
Szacowanie wartości zamówienia -telefonia stacjonarna Karolina Chajbos 2016-10-28 12:07:08
Szacowanie wartości zamówienia - telefonia komórkowa Karolina Chajbos 2016-10-28 12:02:16
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby Seminarium organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w dniu 26.10.2016 r. Tomasz Robaczewski 2016-10-24 14:23:07
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Karolina Chajbos 2016-10-18 14:45:30
Zapytanie ofertowe na najem długoterminowy (24 miesiące) samochodu osobowego do celów służbowych Mariusz Płotka 2016-10-11 14:59:57
Oferta Nr 07/16 - na stanowisko od Inspektora do Starszego inspektora w Wydziale Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy - Zespole Badań i Analiz Mariusz Płotka 2016-10-07 11:51:20
Oferta Nr 06/16 - na stanowisko Inspektor w Wydziale Regionalnej Polityki Rynku Pracy - Zespole Programów i Projektów Rynku Pracy Tomasz Robaczewski 2016-09-21 12:00:56
Przetarg nieograniczony na usługę realizacji działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych, dla których jest ustalony II lub III profil pomocy, kierowanych przez wskazane powiatowe urzędy pracy z województwa pomorskiego - II - Karolina Chajbos 2016-09-12 14:08:00
Zakup bonów towarowych - OZ/3331/258/KG/2008 Mariusz Płotka 2016-09-05 12:26:53
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługi hotelarsko - restauracyjne z grupowym szkoleniem interpersonalnym Tomasz Robaczewski 2016-09-05 12:16:57
Ewidencja, archiwa Mariusz Płotka 2016-09-02 07:56:39
Oferta Nr 05/16 - na stanowisko Doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku Mariusz Płotka 2016-08-29 13:32:08