Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Oferta Nr 08/16 - na stanowisko - doradca zawodowy w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku Mariusz Płotka 2016-11-15 12:42:32
Szacowanie wartości zamówienia -telefonia stacjonarna Karolina Chajbos 2016-10-28 12:07:08
Szacowanie wartości zamówienia - telefonia komórkowa Karolina Chajbos 2016-10-28 12:02:16
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej na potrzeby Seminarium organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w dniu 26.10.2016 r. Tomasz Robaczewski 2016-10-24 14:23:07
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Karolina Chajbos 2016-10-18 14:45:30
Zapytanie ofertowe na najem długoterminowy (24 miesiące) samochodu osobowego do celów służbowych Mariusz Płotka 2016-10-11 14:59:57
Oferta Nr 07/16 - na stanowisko od Inspektora do Starszego inspektora w Wydziale Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy - Zespole Badań i Analiz Mariusz Płotka 2016-10-07 11:51:20
Oferta Nr 06/16 - na stanowisko Inspektor w Wydziale Regionalnej Polityki Rynku Pracy - Zespole Programów i Projektów Rynku Pracy Tomasz Robaczewski 2016-09-21 12:00:56
Przetarg nieograniczony na usługę realizacji działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych, dla których jest ustalony II lub III profil pomocy, kierowanych przez wskazane powiatowe urzędy pracy z województwa pomorskiego - II - Karolina Chajbos 2016-09-12 14:08:00
Zakup bonów towarowych - OZ/3331/258/KG/2008 Mariusz Płotka 2016-09-05 12:26:53
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługi hotelarsko - restauracyjne z grupowym szkoleniem interpersonalnym Tomasz Robaczewski 2016-09-05 12:16:57
Ewidencja, archiwa Mariusz Płotka 2016-09-02 07:56:39
Oferta Nr 05/16 - na stanowisko Doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku Mariusz Płotka 2016-08-29 13:32:08
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane-remont pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych w budynkach przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 i Rzeźnicka 58 w Gdańsku na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Karolina Chajbos 2016-08-17 12:50:00
Zapytanie ofertowe na "Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia grupowego pt. ochrona danych osobowych w ramach perspektywy 2014-2020" Karolina Chajbos 2016-07-26 11:54:29
Zapytanie ofertowe na "Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia grupowego-Zamówienia publiczne w ramach perspektywy 2014-2020" Karolina Chajbos 2016-07-22 13:13:52
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dwudniowego szkolenia grupowego pt. Praktyczne zagadnienia z zakresu prawa pracy i płac w ramach perspektywy 2014-2020 Karolina Chajbos 2016-06-24 14:28:04
Zapytanie ofertowe na druk materiałów informacyjnych wraz z dostawą Karolina Chajbos 2016-06-14 14:28:57
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Karolina Chajbos 2016-05-18 13:52:30
Oferta Nr 04/16 - na stanowisko od Doradca zawodowy-stażysta do Doradca zawodowy Mariusz Płotka 2016-05-16 13:32:10