Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Wydział Programów Rynku Pracy Mariusz Płotka 2017-06-22 08:22:17
Wydział Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Mariusz Płotka 2017-06-22 08:20:18
Oferta nr 08/17 nabór na wolne stanowisko pracy - od doradca zawodowy stażysta do doradca zawodowy (2 etaty) Mariusz Płotka 2017-06-01 12:48:40
Zapytanie ofertowe na wykonanie gadżetów reklamowych (materiałów informacyjno-promocyjnych) wraz z dostawą Mariusz Płotka 2017-05-24 12:43:05
Oferta nr 06/17 nabór na wolne stanowisko pracy - od inspektora do starszego inspektora - Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy Mariusz Płotka 2017-05-18 14:50:46
Zapytanie ofertowe na zakup materiałów-wyrobów biurowych przeznaczonych do realizacji działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Karolina Chajbos 2017-04-28 12:39:35
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Karolina Chajbos 2017-04-21 12:51:21
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia grupowego dotyczącego Pomocy publicznej pod kątem możliwych wariantów wystąpienia takiej pomocy w projektach współfinansowanych ze środków UE Karolina Chajbos 2017-04-14 12:53:44
Oferta nr 07/17 nabór na zastępstwo - od podinspektora do inspektora - w Wydziale Regionalnej Polityki Rynku Pracy – Zespole Planowania i Strategii Mariusz Płotka 2017-04-06 15:32:33
Dyrekcja Urzędu Mariusz Płotka 2017-03-21 15:07:06
Oferta nr 05/17 - nabór na zastępstwo na stanowisko od doradca zawodowy stażysta do doradca zawodowy w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku Mariusz Płotka 2017-03-15 14:11:48
Oferta nr 04/17- nabór na stanowisko od robotnik gospodarczy do pomoc techniczna w Wydziale ds. Zamówień Publicznych i Administracji Mariusz Płotka 2017-03-09 15:28:31
Oferta nr 03/17- nabór na zastępstwo na stanowisko od odinspektor do inspektora w Wydziale Regionalnej Polityki Rynku Pracy – Zespole Planowania i Strategii Mariusz Płotka 2017-03-03 15:05:05
Oferta nr 02/17 - nabór na zastępstwo na stanowisko podinspektor w Wydziale Pośrednictwa Pracy – Zespole Koordynacji Systemów Zabezpieczeń Społecznych Mariusz Płotka 2017-02-22 15:00:25
Oferta nr 01/17 - od robotnik gospodarczy do pomoc techniczna Mariusz Płotka 2017-02-16 15:11:16
Zapytanie ofertowe na wykonanie gadżetów reklamowych (materiałów informacyjno-promocyjnych) Karolina Chajbos 2017-02-15 13:13:53
Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie planuje przeprowadzić Zamawiający w 2017 roku Karolina Chajbos 2017-01-23 07:59:14
Oferta nr 10/16 - od podinspektora do starszego inspektora - Wydział ds. Organizacyjno - Prawnych Mariusz Płotka 2017-01-09 11:35:38
Zapytanie ofertowe na usługę sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w budynkach przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 oraz przy ul. Żabi Kruk 16, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Karolina Chajbos 2016-12-30 08:03:27
Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Karolina Chajbos 2016-12-15 14:49:06