Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej Karolina Chajbos 2017-10-02 13:59:52
Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia jakościowych badań terenowych w dwóch obszarach tematycznych oraz przygotowanie raportu końcowego z wynikami zrealizowanych jakościowych badań terenowych Karolina Chajbos 2017-09-08 11:33:08
Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych z nadrukiem Karolina Chajbos 2017-09-08 10:42:50
Szacowanie wartości zamówienia - opracowanie „Prognozy demograficznej dla gmin województwa pomorskiego do roku 2030" oraz opracowanie raportów ze zrealizowanych badań Karolina Chajbos 2017-08-22 13:25:52
Wykaz agencji zatrudnienia uprawnionych do kierowania marynarzy do pracy na statkach Marcin Dobrzyniecki 2017-08-11 10:34:14
Oferta Nr 11/17 z dn. 07.07.2017 na stanowisko od podinspektora do starszego inspektora w Wydziale Informacji i Promocji Jarosław Szwarc 2017-08-02 14:31:12
Oferta Nr 10/17 z dn. 07.07.2017 na stanowisko od podinspektora do starszego inspektora w Wydziale Informacji i Promocji Jarosław Szwarc 2017-08-02 14:30:04
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Karolina Chajbos 2017-08-02 12:04:50
Oferta nr 09/17 nabór na wolne stanowisko pracy - od inspektora do starszego inspektora w Wydziale Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy Mariusz Płotka 2017-07-07 12:33:05
Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia ilościowych badań terenowych w trzech obszarach tematycznych oraz przygotowanie raportu analitycznego z wynikami zrealizowanych badań Karolina Chajbos 2017-06-27 12:24:39
Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Mariusz Płotka 2017-06-22 14:54:39
Stanowisko ds. oceny sytuacji na rynku pracy Agata Chwastowska 2017-06-22 14:50:59
Stanowisko ds. mediów Agata Chwastowska 2017-06-22 14:47:59
Główny Księgowy Mariusz Płotka 2017-06-22 09:50:48
Wydział Obsługi Finansowej i Kontroli EFS Mariusz Płotka 2017-06-22 09:07:41
Wydział Wdrażania EFS Mariusz Płotka 2017-06-22 08:52:56
Zespół Radców Prawnych Mariusz Płotka 2017-06-22 08:45:23
Wydział Finansów i Księgowości Mariusz Płotka 2017-06-22 08:43:02
Wydział Zamówień Publicznych i Administracji Mariusz Płotka 2017-06-22 08:34:43
Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy Mariusz Płotka 2017-06-22 08:24:11