Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie planuje przeprowadzić Zamawiający w 2018 roku zgodnie z Ustawą Pzp Karolina Chajbos 2018-01-16 10:53:19
Zapytanie ofertowe na usługi sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2017-12-28 12:28:03
Oferta Nr 13/17 z dnia 30.10.2017r. na stanowisko od doradca zawodowy - stażysta do doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku. Jarosław Szwarc 2017-12-15 13:17:45
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Karolina Chajbos 2017-12-04 13:50:07
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej (PT POWER, PT RPO WP) Karolina Chajbos 2017-12-01 14:06:48
Zapytanie ofertowe na organizację spotkania dla 30 osób (wynajem sali wraz z usługą gastronomiczną) Karolina Chajbos 2017-12-01 13:06:14
Oferta Nr 12/17 z dnia 30.10.2017r. na stanowisko inspektora w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku Jarosław Szwarc 2017-11-28 11:46:44
Stanowisko ds. BHP i ppoż. Mariusz Płotka 2017-11-14 08:11:03
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Mariusz Płotka 2017-11-14 08:04:48
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi drukowania i dostawy biuletynu "Tu się pracuje" Karolina Chajbos 2017-11-13 11:06:55
Polityka przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji Mariusz Płotka 2017-11-03 13:19:42
Zapytanie ofertowe na "Roboty budowlane - remont sali konferencyjnej w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku" Karolina Chajbos 2017-10-31 13:11:45
Zapytanie ofertowe na "wykonanie projektu graficznego, składu oraz przygotowanie do druku biuletynu" Karolina Chajbos 2017-10-31 09:11:14
Zapytanie ofertowe na usługę publikacji ogłoszeń prasowych w prasie regionalnej ukazującej się na terenie województwa pomorskiego. Karolina Chajbos 2017-10-05 09:16:18
Zapytanie ofertowe na: "Roboty budowlane -remont pomieszczeń biurowych w budynku w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku" Karolina Chajbos 2017-10-04 14:03:12
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej Karolina Chajbos 2017-10-02 13:59:52
Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia jakościowych badań terenowych w dwóch obszarach tematycznych oraz przygotowanie raportu końcowego z wynikami zrealizowanych jakościowych badań terenowych Karolina Chajbos 2017-09-08 11:33:08
Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych z nadrukiem Karolina Chajbos 2017-09-08 10:42:50
Szacowanie wartości zamówienia - opracowanie „Prognozy demograficznej dla gmin województwa pomorskiego do roku 2030" oraz opracowanie raportów ze zrealizowanych badań Karolina Chajbos 2017-08-22 13:25:52
Wykaz agencji zatrudnienia uprawnionych do kierowania marynarzy do pracy na statkach Marcin Dobrzyniecki 2017-08-11 10:34:14