Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Przyjmowanie skarg i wniosków Jarosław Szwarc 2018-06-29 12:38:39
Oferta Nr 03/18 z dnia 11.05.2018 na stanowisko od inspektora do specjalisty ds. programów w Wydziale Wdrażania EFS Piotr Lademann 2018-06-18 15:05:11
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego "Ocena przydatności staży realizowanych w projektach Poddziałania 1.1.1 oraz 1.2.1 PO WER w wejściu na rynek pracy i zdobyciu doświadczenia zawodowego" wraz z przygotowaniem raportu z wynikami zrealizowanych badań - UNIEWAŻNIONE Karolina Chajbos 2018-06-13 13:06:18
Zarządzenie w sprawie procedury kontroli agencji zatrudnienia Marcin Dobrzyniecki 2018-06-08 12:44:21
Regulamin Organizacyjny Mariusz Płotka 2018-06-06 14:51:14
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Mariusz Płotka 2018-06-06 14:38:34
Oferta Nr 02/18 z dnia 16.03.2018 na stanowisko od inspektora do specjalisty w Wydziale Obsługi Finansowej i Kontroli EFS Piotr Lademann 2018-05-09 13:36:54
Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych PO WER Piotr Lademann 2018-04-05 09:28:48
Wydział Organizacyjno - Prawny Mariusz Płotka 2018-03-06 14:18:34
Oferta Nr 01/18 z dnia 18.01.2018 r. na stanowisko od doradca zawodowy-stażysta do doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku. Piotr Lademann 2018-02-28 14:19:08
Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie planuje przeprowadzić Zamawiający w 2018 roku zgodnie z Ustawą Pzp Karolina Chajbos 2018-01-16 10:53:19
Zapytanie ofertowe na usługi sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2017-12-28 12:28:03
Oferta Nr 13/17 z dnia 30.10.2017r. na stanowisko od doradca zawodowy - stażysta do doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku. Jarosław Szwarc 2017-12-15 13:17:45
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Karolina Chajbos 2017-12-04 13:50:07
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej (PT POWER, PT RPO WP) Karolina Chajbos 2017-12-01 14:06:48
Zapytanie ofertowe na organizację spotkania dla 30 osób (wynajem sali wraz z usługą gastronomiczną) Karolina Chajbos 2017-12-01 13:06:14
Oferta Nr 12/17 z dnia 30.10.2017r. na stanowisko inspektora w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku Jarosław Szwarc 2017-11-28 11:46:44
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Mariusz Płotka 2017-11-14 08:04:48
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi drukowania i dostawy biuletynu "Tu się pracuje" Karolina Chajbos 2017-11-13 11:06:55
Polityka przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji Mariusz Płotka 2017-11-03 13:19:42