Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę zestawów konferencyjnych PO WER - teczka ekologiczna z notesem i długopisem Karolina Chajbos 2018-09-11 13:07:41
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane - remont pomieszczenia sanitarnego - unieważnione Karolina Chajbos 2018-09-05 12:01:21
Wzór oświadczenia wymaganego w procedurze rekrutacji Mariusz Płotka 2018-08-13 14:54:36
Aukcja Toyota Avensis Piotr Lademann 2018-08-03 11:00:28
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku Mariusz Płotka 2018-07-19 10:08:19
Zasady realizacji praw osób których dane dotyczą w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku Beata Olszewska 2018-07-17 10:22:35
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia badania ewaluacyjnego „Ocena przydatności staży realizowanych w projektach Poddziałania 1.1.1 oraz 1.2.1 PO WER w wejściu na rynek pracy i zdobyciu doświadczenia zawodowego” wraz z przygotowaniem raportu z wynikami zrealizowanych badań Karolina Chajbos 2018-07-05 09:36:32
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Mariusz Płotka 2018-07-04 13:54:06
Przyjmowanie skarg i wniosków Jarosław Szwarc 2018-06-29 12:38:39
Oferta Nr 03/18 z dnia 11.05.2018 na stanowisko od inspektora do specjalisty ds. programów w Wydziale Wdrażania EFS Piotr Lademann 2018-06-18 15:05:11
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego "Ocena przydatności staży realizowanych w projektach Poddziałania 1.1.1 oraz 1.2.1 PO WER w wejściu na rynek pracy i zdobyciu doświadczenia zawodowego" wraz z przygotowaniem raportu z wynikami zrealizowanych badań - UNIEWAŻNIONE Karolina Chajbos 2018-06-13 13:06:18
Zarządzenie w sprawie procedury kontroli agencji zatrudnienia Marcin Dobrzyniecki 2018-06-08 12:44:21
Regulamin Organizacyjny Mariusz Płotka 2018-06-06 14:51:14
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Mariusz Płotka 2018-06-06 14:38:34
Oferta Nr 02/18 z dnia 16.03.2018 na stanowisko od inspektora do specjalisty w Wydziale Obsługi Finansowej i Kontroli EFS Piotr Lademann 2018-05-09 13:36:54
Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych PO WER Piotr Lademann 2018-04-05 09:28:48
Wydział Informacji i Promocji Mariusz Płotka 2018-03-28 10:04:47
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej Mariusz Płotka 2018-03-28 09:56:13
Wydział Organizacyjno - Prawny Mariusz Płotka 2018-03-06 14:18:34
Oferta Nr 01/18 z dnia 18.01.2018 r. na stanowisko od doradca zawodowy-stażysta do doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku. Piotr Lademann 2018-02-28 14:19:08