Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WUP w Gdańsku w 2015 roku Monika Kryszkiewicz 2019-04-11 08:54:47
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia grupowego dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z zakresu tematycznego „Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym i korupcji” wraz z zapewnieniem uczestnikom szkolenia sali szkoleniowej oraz całodziennego serwisu kawowego. Piotr Lademann 2019-04-09 14:54:31
Ogłoszenie otwartego naboru partnera do projektu pt. „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Piotr Lademann 2019-04-03 15:18:43
Certyfikat Marcin Dobrzyniecki 2019-03-22 14:00:37
Zapytanie ofertowe na dostawę i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych PO WER Karolina Chajbos 2019-03-15 10:58:54
Majątek Mariusz Płotka 2019-02-25 12:53:51
Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie planuje przeprowadzić Zamawiający w 2019 roku Karolina Chajbos 2019-01-25 13:57:26
Oferta Nr 08/18 z dnia 14.12.2018 na stanowisko inspektora w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Irena Radomska 2019-01-22 12:07:30
Oferta Nr 07/18 z dnia 29.11.2018 na stanowisko od podinspektora do starszego inspektora w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Irena Radomska 2019-01-16 13:25:58
Zapytanie ofertowe na usługi sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w dwóch budynkach zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 oraz przy ul. Żabi Kruk 16 Karolina Chajbos 2018-12-28 10:38:56
Inspektor Ochrony Danych Beata Olszewska 2018-12-18 14:00:20
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej w dniu 17.12.2018 r. Karolina Chajbos 2018-12-10 10:33:45
Postępowanie na świadczenie usług pocztowych - zamówienie na usługi społeczne Piotr Lademann 2018-12-05 14:08:45
Inspektor Ochrony Danych Mariusz Płotka 2018-12-03 10:18:35
Zapytanie ofertowe na organizację dwóch spotkań (wynajem sali wraz z wyposażeniem oraz zapewnienie uczestnikom wyżywienia) Karolina Chajbos 2018-11-30 11:27:29
Zapytanie ofertowe (w trybie rozeznania rynku) na roboty budowlane - prace remontowe pomieszczenia o numerze 3.31 Piotr Lademann 2018-11-29 14:37:40
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej Karolina Chajbos 2018-11-28 13:56:25
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego Piotr Lademann 2018-11-19 13:50:13
Oferta Nr 06/18 z dnia 04.10.2018 na stanowisko od podinspektora do starszego inspektora w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Irena Radomska 2018-11-16 15:19:54
Wykreślenie instytucji szkoleniowej z rejestru Anna Mikołajczyk 2018-11-15 10:45:21