Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Oferta Nr 02/19 z dnia 29.03.2019 na stanowisko od inspektora do specjalisty ds. programów w Wydziale Wdrażania EFS - Zespole Projektów Urzędów Pracy Irena Radomska 2019-05-13 11:28:05
Zawody refundowane Piotr Lademann 2019-05-07 13:45:48
Informacja dodatkowa Piotr Lademann 2019-05-02 10:40:38
Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki Piotr Lademann 2019-05-02 10:34:26
Bilans Piotr Lademann 2019-05-02 10:30:15
Rachunek Zysków i Strat Piotr Lademann 2019-05-02 10:27:44
Oferta Nr 01/19 z dnia 15.03.2019 na stanowisko od podinspektora do starszego inspektora w Wydziale Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy Irena Radomska 2019-04-25 13:07:23
Redakcja Mariusz Płotka 2019-04-25 07:31:05
Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż służbowego samochodu marki Toyota Avensis Mariusz Płotka 2019-04-24 09:44:26
RODO - klauzula informacyjna Beata Olszewska 2019-04-12 14:29:12
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WUP w Gdańsku w 2014 roku Mariusz Płotka 2019-04-11 08:57:31
Kontrole przeprowadzone w WUP w latach 2006-2013 Agata Chwastowska 2019-04-11 08:57:16
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WUP w Gdańsku w 2017 roku Monika Kryszkiewicz 2019-04-11 08:55:59
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WUP w Gdańsku w 2016 roku Monika Kryszkiewicz 2019-04-11 08:55:20
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WUP w Gdańsku w 2015 roku Monika Kryszkiewicz 2019-04-11 08:54:47
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia grupowego dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z zakresu tematycznego „Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym i korupcji” wraz z zapewnieniem uczestnikom szkolenia sali szkoleniowej oraz całodziennego serwisu kawowego. Piotr Lademann 2019-04-09 14:54:31
Ogłoszenie otwartego naboru partnera do projektu pt. „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Piotr Lademann 2019-04-03 15:18:43
Certyfikat Marcin Dobrzyniecki 2019-03-22 14:00:37
Zapytanie ofertowe na dostawę i wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych PO WER Karolina Chajbos 2019-03-15 10:58:54
Majątek Mariusz Płotka 2019-02-25 12:53:51