Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Sposoby komunikowania się z WUP dla osób uprawnionych (niesłyszących, niedosłyszących, głuchoniewidomych) Mariusz Płotka 2019-08-02 11:55:37
Podstawa prawna Mariusz Płotka 2019-08-02 11:53:03
Wypłaty świadczeń na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych Mariusz Płotka 2019-08-02 11:02:11
Oddział Zamiejscowy w Słupsku Mariusz Płotka 2019-07-31 08:03:37
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia specjalistyczngo dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z zakresu "Kwalifikowalność podatku VAT w ramach weryfikacji pogłębionej" wraz z zapewnieniem uczestnikom szkolenia sali szkoleniowej oraz całodziennego serwisu kawowego Karolina Chajbos 2019-07-26 12:02:02
Oferta pracy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr 21/19 Barbara Ziemann 2019-07-22 09:34:38
Oferta Nr 07/19 z dnia19.07.2019 na stanowisko od inspektora do specjalisty ds. programów w Wydziale Wdrażania EFS - Zespole Projektów Urzędów Pracy, na zastępstwo Irena Radomska 2019-07-19 14:46:18
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Mariusz Płotka 2019-07-17 13:50:56
Zasady udostępniania informacji publicznej Mariusz Płotka 2019-07-17 13:48:52
Oferta Nr 06/19 z dnia 04.06.2019 na stanowisko od podinspektora do starszego inspektora w Wydziale Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy Irena Radomska 2019-07-08 14:29:13
Oferta Nr 05/19 z dnia 30.05.2019 na stanowisko od podinspektora do inspektora w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Irena Radomska 2019-07-08 13:55:16
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane - remont łazienki oraz dwóch toalet w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 Barbara Matras 2019-06-25 12:43:00
Zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Płotka 2019-06-24 08:47:32
Oferta Nr 04/19 z dnia 16.05.2019 na stanowisko informatyk w Wydziale Zamówień Publicznych i Administracji - Zespole Informatyki Irena Radomska 2019-06-13 13:17:16
Polityka prywatności Piotr Lademann 2019-06-13 10:09:06
Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę tonerów do kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na wyposażeniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Barbara Matras 2019-06-11 10:03:36
Oferta Nr 03/19 z dnia 26.04.2019 na stanowisko od doradca zawodowy-stażysta do doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku Irena Radomska 2019-06-05 14:47:12
Poradnik dla podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia Mariusz Płotka 2019-06-05 10:49:11
Kontakt w sprawie rejestru Anna Mikołajczyk 2019-06-05 09:31:48
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane - remont pomieszczenia sanitarnego w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 Barbara Matras 2019-05-27 08:59:50