Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Przetarg nieograniczony na: dostawę bonów towarowych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2009-11-09 12:22:00
Oferta nr 10/09 - od podinspektora do inspektora - Zespół Planowania i Ewaluacji Programów Mariusz Płotka 2009-10-05 15:22:51
Oferta nr 11/09 - od starszego referenta do inspektora - Wydział Strategii Rynku Pracy i Promocji Zatrudnienia – Zespół Badań, Analiz i Informacji Mariusz Płotka 2009-09-30 12:14:57
Oferta nr 12/09 - Wydział Pośrednictwa Pracy - podinspektor Mariusz Płotka 2009-09-17 14:33:38
Oferta nr 07/09 - Od podinspektora do starszego inspektora - Wydział Strategii Rynku Pracy i Promocji Zatrudnienia – Zespół Planowania i Ewaluacji Programów Mariusz Płotka 2009-09-02 15:21:25
Oferta nr 06/09 - Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Mariusz Płotka 2009-09-02 15:13:05
Oferta nr 09/09 - podinspektor w Wydziale Pośrednictwa Pracy Mariusz Płotka 2009-09-02 12:36:18
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi hotelarsko-restauracyjne Mariusz Płotka 2009-09-01 14:03:01
Oferta nr 08/09 - podinspektor w Wydziale Pośrednictwa Pracy Mariusz Płotka 2009-08-14 11:55:35
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badania podmiotów gospodarczych z terenu województwa pomorskiego założonych przez osoby bezrobotne Mariusz Płotka 2009-08-10 11:26:16
Przetarg nieograniczony poniżej 206 000 euro na przeprowadzenie badania w ramach projektu pt. „Szanse i bariery zatrudniania osób w wieku 45+ w województwie pomorskim” Mariusz Płotka 2009-08-07 10:51:08
Oferta nr 05/09 - Pośrednik Pracy stażysta - Wydział Pośrednictwa Pracy Mariusz Płotka 2009-07-10 09:16:41
Oferta nr 04/09 - Doradca Zawodowy stażysta - Oddział Zamiejscowy Słupsk Mariusz Płotka 2009-06-22 15:01:55
Oferta nr 03/09 - podinspektor - Zespół Komunikacji Społecznej Mariusz Płotka 2009-06-22 14:57:40
Udzielenie zamówienia z wolnej ręki na usługi hotelarsko - restauracyjne - OZ/3331-122/PS/2009 Mariusz Płotka 2009-06-16 09:53:01
Udzielenie zamówienia z wolnej ręki na usługi hotelarskie - OA/3331-69/MW/2009 Mariusz Płotka 2009-06-16 09:47:33
Oferta nr 01/09 Od inspektora do starszego inspektora w Wydziale Strategii Rynku Pracy i Promocji Zatrudnienia – Zespół Planowania i Ewaluacji Programów Mariusz Płotka 2009-05-20 12:23:41
Oferta nr 02/09 - inspektor - Wydział Administracyjny Mariusz Płotka 2009-05-15 11:43:18
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby WUP Gdańsk - OA/3331-100/KC/2009 Mariusz Płotka 2009-04-07 10:06:19
Dostawa materiałów biurowych na potrzeby WUP w Gdańsku OA/3331-68/74/2009 Mariusz Płotka 2009-03-25 10:09:56