Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Przetarg nieograniczony na usługi hotelarsko-restauracyjne Mariusz Płotka 2010-05-21 15:38:36
Przetarg nieograniczony na usługi drukowania i dostawy Mariusz Płotka 2010-05-18 15:48:53
Oferta nr 03/2010 - Inspektor - Wydział Wdrażania Funduszy - Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów Mariusz Płotka 2010-05-10 13:28:41
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługi hotelarsko - restauracyjne Tomasz Robaczewski 2010-05-05
Przetarg nieograniczony na usługi hotelarskie Mariusz Płotka 2010-04-29 13:16:29
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługi hotelarskie Mariusz Płotka 2010-04-23
Oferta nr 04/2010 - Od referenta do podinspektora (ds. zamówień publicznych) Mariusz Płotka 2010-04-22 13:37:05
Przetarg nieograniczony na usługi hotelarsko-restauracyjne Mariusz Płotka 2010-04-20 15:09:24
Postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługi hotelarsko - restauracyjne Mariusz Płotka 2010-04-12
Oferta nr 02/2010 - specjalista ds. programów - Wydział Wdrażania Funduszy – Zespół Projektów Konkursowych Tomasz Robaczewski 2010-04-02 10:46:29
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie promocji Mariusz Płotka 2010-04-01 12:44:18
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługi dostarczania posiłków Mariusz Płotka 2010-03-31 08:49:51
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługi dostarczania posiłków Mariusz Płotka 2010-03-31
Przetarg nieograniczony na usługi druku materiałów informacyjno-promocyjnych wraz z dostawą Mariusz Płotka 2010-03-22 15:40:28
Oferta nr 01/2010 - podinspektor - Zespół Badań i Analiz Mariusz Płotka 2010-03-02 15:12:25
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów w ramach promocji projektu „Szanse i bariery zatrudniania osób w wieku 45+ w województwie pomorskim” Mariusz Płotka 2010-02-15 11:18:07
Przetarg nieograniczony na sprzątanie pomieszczeń biurowych nr WUP/OA/3331- 1/MW/2010 Mariusz Płotka 2010-02-03 10:43:13
Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku realizowanych na podstawie projektu „Szanse i bariery zatrudniania osób w wieku 45+ w województwie pomorskim” Mariusz Płotka 2009-11-18 15:24:16
Oferta nr 14/09 - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku - doradca zawodowy Mariusz Płotka 2009-11-12 12:28:55
Oferta nr 13/09 - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku - od referenta do podinspektora Mariusz Płotka 2009-11-09 13:54:26