Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Przetarg nieograniczony na usługi drukowania i dostawy Mariusz Płotka 2010-11-16 14:49:11
Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych na potrzeby Mariusz Płotka 2010-10-25 15:12:39
Przetarg nieograniczony na usługi hotelarsko-restauracyjne Mariusz Płotka 2010-10-19 14:52:51
Przetarg nieograniczony na usługi hotelarsko-restauracyjne Mariusz Płotka 2010-10-14 13:22:02
Przetarg nieograniczony na usługi hotelarsko-restauracyjne Mariusz Płotka 2010-10-13 15:02:47
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługi hotelarsko-restauracyjne Mariusz Płotka 2010-10-07
Przetarg nieograniczony na usługi drukowania i dostawy Mariusz Płotka 2010-10-01 15:22:58
Przetarg nieograniczony na usługi hotelarsko-restauracyjne Mariusz Płotka 2010-08-18 10:49:39
Przetarg nieograniczony na usługi hotelarsko-restauracyjne Mariusz Płotka 2010-08-05 15:11:51
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia specjalistycznego Mariusz Płotka 2010-06-09 08:01:49
Przetarg nieograniczony na usługi hotelarskie Mariusz Płotka 2010-05-28 13:23:18
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługi hotelarsko-restauracyjne Mariusz Płotka 2010-05-27
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługi hotelarskie Mariusz Płotka 2010-05-26 08:12:49
Oferta nr 06/2010 - od referenta do podinspektora (ds. zamówień publicznych) Mariusz Płotka 2010-05-25 15:06:17
Oferta nr 05/2010 - Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Mariusz Płotka 2010-05-25 15:04:29
Przetarg nieograniczony na usługi hotelarsko-restauracyjne Mariusz Płotka 2010-05-21 15:38:36
Przetarg nieograniczony na usługi drukowania i dostawy Mariusz Płotka 2010-05-18 15:48:53
Oferta nr 03/2010 - Inspektor - Wydział Wdrażania Funduszy - Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów Mariusz Płotka 2010-05-10 13:28:41
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługi hotelarsko - restauracyjne Tomasz Robaczewski 2010-05-05
Przetarg nieograniczony na usługi hotelarskie Mariusz Płotka 2010-04-29 13:16:29