Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Przetarg nieograniczony na usługi drukowania i dostawy Mariusz Płotka 2011-05-12 15:46:01
Oferta nr 01/2011 - Inspektor w wydziale Wdrażania Funduszy - Zespół Projektów Konkursowych Mariusz Płotka 2011-05-04 10:57:04
Przetarg nieograniczony na usługi hotelarsko-restauracyjne Mariusz Płotka 2011-04-29 13:06:26
Przetarg nieograniczony na usługi drukowania i dostawy Mariusz Płotka 2011-04-04 15:24:15
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie organizacji Europejskich Dni Pracy i Międzynarodowych Targów Pracy występujące pod wspólną nazwą „Europejskie Dni Pracy i Informacji” Mariusz Płotka 2011-03-30 15:13:39
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Oddział Zamiejscowy w Słupsku Mariusz Płotka 2011-03-30 15:12:28
Przetarg nieograniczony na: usługi w zakresie promocji Mariusz Płotka 2011-03-17 15:27:56
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługę hotelarsko-restauracyjną wraz z wynajmem sali konferencyjnej zw. z dwudniowym szkoleniem Mariusz Płotka 2011-03-14
Przetarg nieograniczony na usługę reklamowo-marketingową Mariusz Płotka 2011-03-11 15:02:29
Przetarg nieograniczony na usługę organizacji i przeprowadzenia szkolenia dla pomorskiej kadry EURES Mariusz Płotka 2011-03-11 15:00:30
Przetarg nieograniczony na usługi hotelarsko-restauracyjne Mariusz Płotka 2011-03-09 15:04:31
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii stacjonarnej i usług telefonii komórkowej dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Oddział Zamiejscowy w Słupsku Mariusz Płotka 2011-03-09 14:46:17
Przetarg nieograniczony na usługę reklamowo-marketingową Beata Olszewska 2011-02-23 15:16:45
Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu samochodu osobowego nr 1 i bez opcji wykupu na samochód osobowy nr 2 tej samej marki wybranych przez Finansującego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2011-01-26 15:24:49
Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów osobowych tej samej marki - leasing operacyjny z opcją wykupu samochodu osobowego nr 1 i bez opcji wykupu na samochód osobowy nr 2 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2011-01-11 14:51:01
Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów osobowych tej samej marki - leasing operacyjny z opcją wykupu samochodu osobowego nr 1 i bez opcji wykupu na samochód osobowy nr 2 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2010-12-17 15:20:10
Przetarg nieograniczony na dostawę detaliczną bezgotówkową – zakup paliw płynnych i innych produktów poza paliwowych w roku 2011 i do marca 2012 roku dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2010-12-16 14:45:09
Przetrg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów osobowych tej samej marki - leasing operacyjny z opcją wykupu samochodu osobowego nr 1 i bez opcji wykupu na samochód osobowy nr 2 Mariusz Płotka 2010-11-25 14:35:44
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługi hotelowo-restauracyjne związane z szkoleniem dla pracowników publicznych służb zatrudnienia woj. pomorskiego Mariusz Płotka 2010-11-24 15:13:44
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługi hotelowo-restauracyjne związane z szkoleniem dla pracowników publicznych służb zatrudnienia woj. pomorskiego Mariusz Płotka 2010-11-24 15:13:16