Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Oferta nr 04/2011 - inspektor w Wydziale Programów Rynku Pracy i Projektów Własnych Mariusz Płotka 2011-09-27 10:29:14
Przetarg nieograniczony na usługi drukowania i dostawy Mariusz Płotka 2011-09-21 14:59:56
Przetarg nieograniczony na usługi hotelarsko-restauracyjne Mariusz Płotka 2011-09-20 15:25:04
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań w ramach projektu „Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego” i sporządzenie raportów końcowych Mariusz Płotka 2011-08-18 14:07:14
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pod tytułem "Ocena jakości wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50 - 64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL". Mariusz Płotka 2011-08-12 15:13:01
Przetarg nieograniczony na usługi drukowania i dostawy Mariusz Płotka 2011-08-12 14:41:00
Oferta nr 03/2011 - podinspektor - Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Stanowisko ds. Kadr Mariusz Płotka 2011-08-02 12:13:56
Oferta nr 02/2011 - od Doradca Zawodowy – Stażysta do Doradca Zawodowy II Stopnia Mariusz Płotka 2011-07-26 14:12:37
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie promocji Mariusz Płotka 2011-06-21 15:44:36
Przetarg nieograniczony na usługi drukowania i dostawy Mariusz Płotka 2011-05-12 15:46:01
Oferta nr 01/2011 - Inspektor w wydziale Wdrażania Funduszy - Zespół Projektów Konkursowych Mariusz Płotka 2011-05-04 10:57:04
Przetarg nieograniczony na usługi hotelarsko-restauracyjne Mariusz Płotka 2011-04-29 13:06:26
Przetarg nieograniczony na usługi drukowania i dostawy Mariusz Płotka 2011-04-04 15:24:15
Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie organizacji Europejskich Dni Pracy i Międzynarodowych Targów Pracy występujące pod wspólną nazwą „Europejskie Dni Pracy i Informacji” Mariusz Płotka 2011-03-30 15:13:39
Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Oddział Zamiejscowy w Słupsku Mariusz Płotka 2011-03-30 15:12:28
Przetarg nieograniczony na: usługi w zakresie promocji Mariusz Płotka 2011-03-17 15:27:56
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na usługę hotelarsko-restauracyjną wraz z wynajmem sali konferencyjnej zw. z dwudniowym szkoleniem Mariusz Płotka 2011-03-14
Przetarg nieograniczony na usługę reklamowo-marketingową Mariusz Płotka 2011-03-11 15:02:29
Przetarg nieograniczony na usługę organizacji i przeprowadzenia szkolenia dla pomorskiej kadry EURES Mariusz Płotka 2011-03-11 15:00:30
Przetarg nieograniczony na usługi hotelarsko-restauracyjne Mariusz Płotka 2011-03-09 15:04:31