Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Nabór na partnera do projektu Mariusz Płotka 2011-12-20 07:27:35
Przetarg nieograniczony na sprzątanie pomieszczeń biurowych Mariusz Płotka 2011-12-15 14:06:25
Przetarg nieograniczony na usługi drukowania i dostawy Mariusz Płotka 2011-12-09 15:11:22
Przetarg nieograniczony na świadczenia usług telefonii stacjonarnej i usług telefonii komórkowej dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2011-12-02 14:57:43
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, drukarek, serwera pocztowego, analizatora logów, rzutnika, UPS oraz Adobe indesign cs5 Mariusz Płotka 2011-11-29 15:51:59
Przetarg nieograniczony na usługi projektów graficznych oraz usługi druku i dostawy materiałów upowszechniających Mariusz Płotka 2011-11-21 12:06:34
Przetarg nieograniczony: na usługi reklamowe i marketingowe Mariusz Płotka 2011-11-09 14:55:29
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów reklamowych: stojaków i tablic informacyjnych na ulotki i materiały reklamowe Tomasz Robaczewski 2011-10-20 12:59:00
Przetarg nieograniczony na: dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, drukarek i serwera pocztowego Tomasz Robaczewski 2011-10-11 12:52:23
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, drukarek i serwera pocztowego Beata Olszewska 2011-10-03 12:50:10
Oferta nr 05/2011 - od inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Programów Rynku Pracy i Projektów Własnych Mariusz Płotka 2011-09-27 10:33:45
Oferta nr 04/2011 - inspektor w Wydziale Programów Rynku Pracy i Projektów Własnych Mariusz Płotka 2011-09-27 10:29:14
Przetarg nieograniczony na usługi drukowania i dostawy Mariusz Płotka 2011-09-21 14:59:56
Przetarg nieograniczony na usługi hotelarsko-restauracyjne Mariusz Płotka 2011-09-20 15:25:04
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań w ramach projektu „Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego” i sporządzenie raportów końcowych Mariusz Płotka 2011-08-18 14:07:14
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pod tytułem "Ocena jakości wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50 - 64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL". Mariusz Płotka 2011-08-12 15:13:01
Przetarg nieograniczony na usługi drukowania i dostawy Mariusz Płotka 2011-08-12 14:41:00
Oferta nr 03/2011 - podinspektor - Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Stanowisko ds. Kadr Mariusz Płotka 2011-08-02 12:13:56
Oferta nr 02/2011 - od Doradca Zawodowy – Stażysta do Doradca Zawodowy II Stopnia Mariusz Płotka 2011-07-26 14:12:37
Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie promocji Mariusz Płotka 2011-06-21 15:44:36