Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i faksów oraz materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2012-12-12
Zapytanie ofertowe na wynajem sali konferencyjnej z usługą restauracyjną Mariusz Płotka 2012-10-04
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług drukowania, wykonania i dostawy materiałów informacyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Tomasz Robaczewski 2012-09-28 10:42:09
Projekt innowacyjny „Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych" Mariusz Płotka 2012-09-25
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z obsługą szkoleń organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w zakresie zapewnienia uczestnikom szkolenia: zakwaterowania, wyżywienia, sal szkoleniowych oraz w I części zamówienia środka transportu Mariusz Płotka 2012-09-17 14:33:35
Oferta nr 03/2012 - asystent EURES - Oddział Zamiejscowy w Słupsku - Zespół Pośrednictwa Pracy w Słupsku Mariusz Płotka 2012-08-07 14:17:52
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pod tytułem „Ocena wsparcia adresowanego do osób w wieku 15-24 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL” Mariusz Płotka 2012-07-27 13:38:49
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia badania: ewaluacja zewnętrzna projektu oraz ewaluacja zewnętrzna on-going produktu finalnego wypracowanego w ramach projektu innowacyjnego testującego, realizowanego w Partnerstwie pn: „Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych” oraz sporządzenie raportów ewaluacyjnych Tomasz Robaczewski 2012-07-05 14:10:34
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na na usługi drukowania i dostawy raportu końcowego z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego „Ocena jakości wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL” oraz ulotek dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2012-06-28 14:27:58
Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz oprogramowania Mariusz Płotka 2012-06-26 15:38:30
Oferta nr 02/2012 - podinspektor w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku - Zespół Pośrednictwa Pracy w Słupsku Mariusz Płotka 2012-05-14 14:00:40
Oferta nr 01/2012 - inspektor w Wydziale Wdrażania Funduszy - Zespole Informacji i Konkursów EFS Mariusz Płotka 2012-05-14 13:59:02
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyroby biurowe oraz wkłady barwiące Mariusz Płotka 2012-05-11 13:47:56
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę gastronomiczno-cateringową Mariusz Płotka 2012-05-08 12:03:35
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług związanych z obsługą szkoleń organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w zakresie zapewnienia uczestnikom szkolenia: zakwaterowania, wyżywienia, sal szkoleniowych oraz środka transportu. Tomasz Robaczewski 2012-05-04 15:52:41
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługi drukowania i dostawy materiałów informacyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku dot. I i IV części zamówienia Mariusz Płotka 2012-04-23 14:46:03
Przetarg nieograniczony na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ewentualnych zwrotów, na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Beata Olszewska 2012-03-28 12:23:04
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług gastronomicznych w formie cateringu Mariusz Płotka 2012-02-23 08:20:57
Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawę raportów w ramach projektu „Pomorski barometr zawodowy" Mariusz Płotka 2012-02-06 14:39:26
Status Prawny Mariusz Płotka 2012-01-02 15:16:06