Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Przetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie i uruchomienie systemu wizualizacji treści multimedialnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz powiatowych urzędów pracy Mariusz Płotka 2013-08-26 07:48:33
Przetarg nieograniczony na dostawę oraz wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń sprzętu komputerowego, drukarki, urządzeń wielofunkcyjnych, projektora oraz sprzętu teleinformatycznego Mariusz Płotka 2013-08-14 13:27:07
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi przeprowadzenia badania ewaluacyjnego: Ocena wpływu projektów zrealizowanych w województwie pomorskim w ramach Priorytetu VI i VII POKL na integrację działań regionalnych instytucji rynku pracy i instytucji pomocy i integracji społecznej. Tomasz Robaczewski 2013-08-14 12:20:15
Oferta nr 05/2013 - Inspektor - Wydział Organizacyjny, Stanowisko ds. obsługi sekretariatów i kancelarii ogólnej Mariusz Płotka 2013-07-25 11:35:36
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-07-23 13:05:02
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług związanych z obsługą szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w zakresie zapewnienia uczestnikom szkolenia: zakwaterowania, wyżywienia oraz dwóch sal szkoleniowych wyposażonych w sprzęt multimedialny Mariusz Płotka 2013-06-28 07:34:15
Przetarg nieograniczony na usługi drukowania i powiązane dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-06-17 14:31:29
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług mających na celu doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych, w ramach Projektu Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-05-29 13:06:53
Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem fabrycznie nowych mebli biurowych, sprzętu dla osób niepełnosprawnych, sprzętu gimnastycznego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-05-06 11:12:56
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania projektu graficznego oraz druku wraz z dostawą publikacji Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim. Raport 2011 r. dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-04-24 08:29:13
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-04-24 08:26:33
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania projektów graficznych oraz usługi drukowania i dostawy materiałów informacyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-04-24 08:23:34
Postępowanie o zamówienie publiczne na świadczenie usług w standardzie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w rozumieniu art. 3 ust. 25 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe Mariusz Płotka 2013-04-24 08:20:54
Przetarg nieograniczony na: dostawę artykułów biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-04-22 15:08:19
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług cateringowych w roku 2013 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-04-22 13:29:34
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-04-22 13:23:21
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług związanych z obsługą szkoleń organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w zakresie zapewnienia uczestnikom szkolenia: zakwaterowania, wyżywienia, sal szkoleniowych oraz transportu Mariusz Płotka 2013-04-22 13:21:10
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku wraz z ich wniesieniem do wskazanego przez Zamawiającego miejsca Mariusz Płotka 2013-04-22 13:17:59
Przetarg nieograniczony na usługę drukowania i dostawy biuletynów, ulotek, plakatów oraz materiałów promocyjno-informacyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-04-22 13:15:36
Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem fabrycznie nowych mebli biurowych, sprzętu dla osób niepełnosprawnych, sprzętu gimnastycznego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-04-18 14:07:19