Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług mających na celu doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych, w ramach Projektu Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-05-29 13:06:53
Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem fabrycznie nowych mebli biurowych, sprzętu dla osób niepełnosprawnych, sprzętu gimnastycznego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-05-06 11:12:56
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania projektu graficznego oraz druku wraz z dostawą publikacji Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim. Raport 2011 r. dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-04-24 08:29:13
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-04-24 08:26:33
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania projektów graficznych oraz usługi drukowania i dostawy materiałów informacyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-04-24 08:23:34
Postępowanie o zamówienie publiczne na świadczenie usług w standardzie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w rozumieniu art. 3 ust. 25 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe Mariusz Płotka 2013-04-24 08:20:54
Przetarg nieograniczony na: dostawę artykułów biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-04-22 15:08:19
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług cateringowych w roku 2013 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-04-22 13:29:34
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-04-22 13:23:21
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług związanych z obsługą szkoleń organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w zakresie zapewnienia uczestnikom szkolenia: zakwaterowania, wyżywienia, sal szkoleniowych oraz transportu Mariusz Płotka 2013-04-22 13:21:10
Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku wraz z ich wniesieniem do wskazanego przez Zamawiającego miejsca Mariusz Płotka 2013-04-22 13:17:59
Przetarg nieograniczony na usługę drukowania i dostawy biuletynów, ulotek, plakatów oraz materiałów promocyjno-informacyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-04-22 13:15:36
Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem fabrycznie nowych mebli biurowych, sprzętu dla osób niepełnosprawnych, sprzętu gimnastycznego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-04-18 14:07:19
Oferta nr 04/2013 - Specjalista (psycholog - 2 etaty) - Wydział Programów Rynku Pracy i Projektów Własnych Mariusz Płotka 2013-04-03 12:31:12
Oferta nr 02/2013 - Specjalista - (fizjoterapeuta/terapeuta zajęciowy - 2 etaty) Wydział Programów Rynku Pracy i Projektów Własnych Mariusz Płotka 2013-04-03 09:59:20
Oferta nr 03/2013 - Inspektor - Wydział Programów Rynku Pracy i Projektów Własnych Mariusz Płotka 2013-03-29 12:42:00
Zapytanie ofertowe na „Laboratoryjny system oceny zdolności psychofizycznych” (Request for Tender “Laboratory System for Assessment of Psycho-Physical Abilities") Mariusz Płotka 2013-03-25
Oferta nr 01/2013 - Starszy Inspektor - Wydział Pośrednictwa Pracy, Zespół Koordynacji Systemów Zabezpieczeń Społecznych Mariusz Płotka 2013-01-25 14:18:29
Szacowania wartości przedmiotu zamówienia na usługi cateringu Mariusz Płotka 2013-01-15
Wydawanie zaświadczeń o uzyskaniu statusu „przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych” Mariusz Płotka 2013-01-08 10:43:51