Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Oferta nr 01/2014 - Doradca zawodowy (2 etaty) - CIiPKZ w Gdańsku (1 etat) oraz CIiPKZ w Słupsku (1 etat) Mariusz Płotka 2014-03-21 12:32:42
Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych Mariusz Płotka 2014-03-19 12:32:41
Nowe postępowanie - Przetarg nieograniczony na badanie ewaluacyjne on going projektu systemowego pt.: „Kierunek na pracę – wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy” dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Tomasz Robaczewski 2014-03-07 13:51:47
Usługa zaprojektowania druku i dostawy publikacji Pomorski barometr zawodowy. Raport końcowy 2013 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2014-02-19 12:43:09
Przetarg nieograniczony na badanie ewaluacyjne on going projektu systemowego pt.: „Kierunek na pracę – wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy” dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Tomasz Robaczewski 2014-02-13 14:52:40
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-12-04 15:27:17
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego fabrycznie nowego wraz z pełnowartościowymi nieużywanymi materiałami eksploatacyjnymi oraz z zabezpieczeniem 24 miesięcznej bezpłatnej obsługi serwisowej tego urządzenia dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-11-28 14:56:43
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, tableta, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego i punktów dostępowych WiFi dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-11-22 13:58:08
Przetarg nieograniczony na usługę drukowania i dostawy materiałów informacyjnych oraz zaprojektowania, druku i dostawy publikacji „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim. Raport 2012r.” dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Tomasz Robaczewski 2013-11-18 12:43:07
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-11-04 12:15:22
Oferta nr 07/2013 - Inspektor - Wydział Wdrażania Funduszy – Zespół Projektów Konkursowych Mariusz Płotka 2013-10-14 13:49:45
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi tłumaczenia konsekutywnego szwedzko-polskiego i polsko-szwedzkiego w ramach obsługi wizyty studyjnej w urzędzie pracy w Szwecji dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-09-18 11:49:37
Oferta nr 06/2013 - Inspektor - Zespół Komunikacji Społecznej Tomasz Robaczewski 2013-09-11 14:34:58
Przetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie i uruchomienie systemu wizualizacji treści multimedialnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz powiatowych urzędów pracy Mariusz Płotka 2013-08-26 07:48:33
Przetarg nieograniczony na dostawę oraz wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń sprzętu komputerowego, drukarki, urządzeń wielofunkcyjnych, projektora oraz sprzętu teleinformatycznego Mariusz Płotka 2013-08-14 13:27:07
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi przeprowadzenia badania ewaluacyjnego: Ocena wpływu projektów zrealizowanych w województwie pomorskim w ramach Priorytetu VI i VII POKL na integrację działań regionalnych instytucji rynku pracy i instytucji pomocy i integracji społecznej. Tomasz Robaczewski 2013-08-14 12:20:15
Oferta nr 05/2013 - Inspektor - Wydział Organizacyjny, Stanowisko ds. obsługi sekretariatów i kancelarii ogólnej Mariusz Płotka 2013-07-25 11:35:36
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-07-23 13:05:02
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług związanych z obsługą szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w zakresie zapewnienia uczestnikom szkolenia: zakwaterowania, wyżywienia oraz dwóch sal szkoleniowych wyposażonych w sprzęt multimedialny Mariusz Płotka 2013-06-28 07:34:15
Przetarg nieograniczony na usługi drukowania i powiązane dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-06-17 14:31:29