Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi przeprowadzenia badania ewaluacyjnego "Ocena realizacji usług poradnictwa zawodowego w projektach komponentu regionalnego PO KL wdrażanego w województwie pomorskim" Karolina Chajbos 2014-07-29 14:19:39
Oferta nr 03/2014 - od doradcy zawodowego-stażysty do doradcy zawodowego - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku Mariusz Płotka 2014-06-04 10:37:12
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu ABC Przedsiębiorczości dla uczestników Projektu Rozwój i kwalifikacje program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego, skierowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2014-05-30 09:34:44
Oferta nr 04/2014 - na stanowisko podinspektora w Wydziale Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Mariusz Płotka 2014-05-26 15:19:56
Oferta nr 02/2014 - od doradcy zawodowego-stażysty do doradcy zawodowego - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku Mariusz Płotka 2014-05-20 15:20:07
Przetarg na świadczenie usług cateringowych w 2014 roku dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2014-04-23 12:43:15
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania i dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego materiałów promocyjnych Mariusz Płotka 2014-04-11 11:23:18
Oferta nr 01/2014 - Doradca zawodowy (2 etaty) - CIiPKZ w Gdańsku (1 etat) oraz CIiPKZ w Słupsku (1 etat) Mariusz Płotka 2014-03-21 12:32:42
Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych Mariusz Płotka 2014-03-19 12:32:41
Nowe postępowanie - Przetarg nieograniczony na badanie ewaluacyjne on going projektu systemowego pt.: „Kierunek na pracę – wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy” dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Tomasz Robaczewski 2014-03-07 13:51:47
Usługa zaprojektowania druku i dostawy publikacji Pomorski barometr zawodowy. Raport końcowy 2013 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2014-02-19 12:43:09
Przetarg nieograniczony na badanie ewaluacyjne on going projektu systemowego pt.: „Kierunek na pracę – wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy” dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Tomasz Robaczewski 2014-02-13 14:52:40
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-12-04 15:27:17
Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego fabrycznie nowego wraz z pełnowartościowymi nieużywanymi materiałami eksploatacyjnymi oraz z zabezpieczeniem 24 miesięcznej bezpłatnej obsługi serwisowej tego urządzenia dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-11-28 14:56:43
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, tableta, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego i punktów dostępowych WiFi dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-11-22 13:58:08
Przetarg nieograniczony na usługę drukowania i dostawy materiałów informacyjnych oraz zaprojektowania, druku i dostawy publikacji „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim. Raport 2012r.” dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Tomasz Robaczewski 2013-11-18 12:43:07
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-11-04 12:15:22
Oferta nr 07/2013 - Inspektor - Wydział Wdrażania Funduszy – Zespół Projektów Konkursowych Mariusz Płotka 2013-10-14 13:49:45
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi tłumaczenia konsekutywnego szwedzko-polskiego i polsko-szwedzkiego w ramach obsługi wizyty studyjnej w urzędzie pracy w Szwecji dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2013-09-18 11:49:37
Oferta nr 06/2013 - Inspektor - Zespół Komunikacji Społecznej Tomasz Robaczewski 2013-09-11 14:34:58