Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Jak otrzymać świadczenia Mariusz Płotka 2015-02-19 12:59:04
Zakres i wysokość pomocy na ochronę miejsc pracy Mariusz Płotka 2015-02-19 12:57:26
Kto jest uprawniony do uzyskania pomocy z Funduszu Mariusz Płotka 2015-02-19 12:53:41
Przetarg nieograniczony na realizację działań aktywizacyjnych, dla osób długotrwale bezrobotnych, w tym bezrobotnych, dla których jest ustalony II lub III profil pomocy, kierowanych przez wskazane powiatowe urzędy pracy woj. pomorskiego Karolina Chajbos 2015-02-13 13:57:34
Instrukcja obsługi BIP Mariusz Płotka 2014-11-25 10:18:39
Oferta nr 06/2014 - na stanowisko inspektor - Wydział Planowania, Badań i Analiz - Zespół Badań i Analiz Tomasz Robaczewski 2014-11-12 15:12:14
Oferta nr 09/2014 - na stanowisko specjalista - Wydział Programów Rynku Pracy Tomasz Robaczewski 2014-11-12 15:10:24
Doradztwo biznesowe dla uczestników projektu, którzy otrzymali jednorazową dotację inwestycyjną– 10 osób zwanych dalej Przedsiębiorcami- w ramach Projektu „Rozwój i kwalifikacje – program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego” Mariusz Płotka 2014-11-07
Organizacja i przeprowadzenie czterech szkoleń grupowych doskonalących kompetencje przedsiębiorcze dla 21 uczestników skierowanych przez WUP w Gdańsku Mariusz Płotka 2014-11-05
Oferta nr 07/2014 - na stanowisko inspektor - Wydział Programów Rynku Pracy - Zespół Projektów Rozwojowych Tomasz Robaczewski 2014-11-03 14:37:03
Oferta nr 08/2014 - na stanowisko specjalista - Wydział Programów Rynku Pracy Tomasz Robaczewski 2014-11-03 14:33:22
Oferta nr 05/2014 - na stanowisko doradca zawodowy - stażysta w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku Mariusz Płotka 2014-08-13 13:39:14
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi „Przeprowadzenie badań terenowych potrzeb zatrudnieniowych pracodawców województwa pomorskiego w roku 2014” Mariusz Płotka 2014-07-31 13:14:12
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi przeprowadzenia badania ewaluacyjnego "Ocena realizacji usług poradnictwa zawodowego w projektach komponentu regionalnego PO KL wdrażanego w województwie pomorskim" Karolina Chajbos 2014-07-29 14:19:39
Oferta nr 03/2014 - od doradcy zawodowego-stażysty do doradcy zawodowego - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku Mariusz Płotka 2014-06-04 10:37:12
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu ABC Przedsiębiorczości dla uczestników Projektu Rozwój i kwalifikacje program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego, skierowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2014-05-30 09:34:44
Oferta nr 04/2014 - na stanowisko podinspektora w Wydziale Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Mariusz Płotka 2014-05-26 15:19:56
Oferta nr 02/2014 - od doradcy zawodowego-stażysty do doradcy zawodowego - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku Mariusz Płotka 2014-05-20 15:20:07
Przetarg na świadczenie usług cateringowych w 2014 roku dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Mariusz Płotka 2014-04-23 12:43:15
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania i dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego materiałów promocyjnych Mariusz Płotka 2014-04-11 11:23:18