Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Zapytanie ofertowe na "Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia grupowego-Zamówienia publiczne w ramach perspektywy 2014-2020" Karolina Chajbos 2016-07-22 13:13:52
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dwudniowego szkolenia grupowego pt. Praktyczne zagadnienia z zakresu prawa pracy i płac w ramach perspektywy 2014-2020 Karolina Chajbos 2016-06-24 14:28:04
Zapytanie ofertowe na druk materiałów informacyjnych wraz z dostawą Karolina Chajbos 2016-06-14 14:28:57
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Karolina Chajbos 2016-05-18 13:52:30
Oferta Nr 04/16 - na stanowisko od Doradca zawodowy-stażysta do Doradca zawodowy Mariusz Płotka 2016-05-16 13:32:10
Oferta Nr 02/16 - nabór na wolne stanowisko pracy - od Podinspektora do Inspektora w Wydziale Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy – Zespole Badań i Analiz Mariusz Płotka 2016-04-20 11:40:14
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Karolina Chajbos 2016-04-11 13:17:36
Zapytanie ofertowe na usługę publikacji ogłoszeń w prasie regionalnej na terenie województwa pomorskiego Karolina Chajbos 2016-04-01 12:57:25
Oferta Nr 03/16 - na stanowisko Inspektora w Wydziale ds. Organizacyjno-Prawnych Mariusz Płotka 2016-03-31 12:52:06
Oferta Nr 01/16 - nabór na wolne stanowisko pracy asystent EURES Beata Olszewska 2016-03-30 11:42:57
Informacja o wynikach naboru na partnera krajowego spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 Mariusz Płotka 2015-10-07 11:06:14
Kontynuacja działalności instytucji szkoleniowych Anna Mikołajczyk 2015-09-25 13:00:35
Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 Tomasz Robaczewski 2015-09-14 10:22:28
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi przeprowadzenia badania pod tytułem "Badanie satysfakcji klienta powiatowych urzędów pracy" Karolina Chajbos 2015-08-12 13:21:30
Oferta nr 07/15 nabór na zastępstwo na stanowisko specjalista (terapeuta zawodowy) Mariusz Płotka 2015-08-03 14:00:01
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi przeprowadzenia badania ewaluacyjnego „Jakość, przydatność i efektywność zatrudnieniowa wsparcia osób o niskich kwalifikacjach zawodowych działaniami szkoleniowymi w ramach projektów Działania 6.1 PO KL w województwie pomorskim ” Mariusz Płotka 2015-07-27 12:26:31
Oferta nr 06/15 (na zastępstwo) od doradca zawodowy-stażysta do doradca zawodowy Mariusz Płotka 2015-07-21 07:47:00
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego doskonalącego kompetencje przedsiębiorcze dla 21 uczestników skierowanych przez WUP w Gdańsku w ramach Projektu „Rozwój i kwalifikacje – program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego” Mariusz Płotka 2015-05-15 14:52:58
Oferty nr 05/15 na stanowisko od inspektora do starszego inspektora w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku, w Wydziale Planowania, Badań i Analiz – Zespole Planowania i Ewaluacji Tomasz Robaczewski 2015-05-04 15:17:34
Oferta nr 03/15 na stanowisko inspektor w Wydziale Wdrażania Funduszy – Zespole Projektów Konkursowych Mariusz Płotka 2015-04-10 13:30:30