Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Zarządzenie w sprawie procedury kontroli agencji zatrudnienia Marcin Dobrzyniecki 2020-01-15 12:18:12
Poradnik dla podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia Mariusz Płotka 2020-01-15 11:56:09
Zawody refundowane Piotr Lademann 2020-01-15 09:29:50
Zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Płotka 2020-01-15 08:36:17
Oferta Nr 01/20 z dnia 13.01.2020 na stanowisko od informatyka do starszego informatyka w Wydziale Zamówień Publicznych i Administracji - Zespole Informatyki Irena Radomska 2020-01-13 13:45:43
Oferta Nr 01/20 z dnia 13.01.2020 na stanowisko od informatyka do starszego informatyka w Wydziale Zamówień Publicznych i Administracji - Zespole Informatyki Irena Radomska 2020-01-13 13:17:15
Oferta Nr 11/19 z dnia 09.12.2019 na stanowisko od podinspektora do starszego inspektora w Wydziale Informacji i Promocji Barbara Ziemann 2020-01-10 10:40:55
Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie planuje przeprowadzić Zamawiający w 2020 roku Karolina Chajbos 2020-01-10 09:49:38
Koordynacja UE/EOG lub Szwajcaria Bogdan Lutkiewicz 2020-01-09 11:45:52
Informacje ogólne Marcin Dobrzyniecki 2019-12-20 14:40:43
Oferta Nr 08/19 z dnia 09.10.2019 na stanowisko od doradca zawodowy - stażysta do doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku Irena Radomska 2019-12-13 11:24:36
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego Karolina Chajbos 2019-12-11 13:56:26
Oferta Nr 10/19 z dnia 29.10.2019 na stanowiisko od podinspektora do starszego inspektora w Wydziale Informacji i Promocji Irena Radomska 2019-12-10 08:09:35
Ogłoszenie o zamówieniu Barbara Matras 2019-12-03 08:07:08
Zapytanie ofertowe na usługi sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w dwóch budynkach zlokalizowanych w Gdańsku Karolina Chajbos 2019-11-29 10:31:50
Wydział Informacji i Promocji Mariusz Płotka 2019-11-21 11:19:08
Stanowisko ds. BHP i ppoż. Mariusz Płotka 2019-11-21 11:17:56
Oferta Nr 09/19 z dnia 17.10.2019 na stanowisko od inspektora do specjalisty ds. programów w Wydziale Wdrażania EFS - Zespole Projektów Konkursowych Irena Radomska 2019-11-20 12:04:18
Oferta Nr 10/19 z dnia 29.10.2019 na stanowisko od podinspektora do starszego inspektora w Wydziale Informacji i Promocji Irena Radomska 2019-10-29 14:40:09
Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego czarno-białego (Mono) Karolina Chajbos 2019-10-18 09:50:09