Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego czarno-białego (Mono) Karolina Chajbos 2019-10-18 09:50:09
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WUP w Gdańsku w 2018 roku Monika Kryszkiewicz 2019-10-17 13:45:13
Oferta Nr 09/19 z dnia 17.10.2019 na stanowisko od inspektora do specjalisty ds. programów w Wydziale Wdrażania EFS - Zespole Projektów Konkursowych Irena Radomska 2019-10-17 13:40:02
Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WUP w Gdańsku w 2019 roku Monika Kryszkiewicz 2019-10-17 13:39:19
Oferta Nr 08/19 z dnia 09.10.2019 na stanowisko od doradca zawodowy - stażysta do doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku Irena Radomska 2019-10-09 13:36:37
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej Mariusz Płotka 2019-10-01 14:38:30
Zasady składania wniosków i zawiadomień przez podmioty zagraniczne Marcin Dobrzyniecki 2019-08-29 13:33:20
Informacje ogólne Marcin Dobrzyniecki 2019-08-28 12:53:56
Informacje ogólne o rejestrze Anna Mikołajczyk 2019-08-28 12:38:37
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane - remont łazienki oraz dwóch toalet w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 Barbara Matras 2019-08-22 14:08:50
Wnioski i oświadczenia Bogdan Lutkiewicz 2019-08-19 10:44:55
Kontakt Bogdan Lutkiewicz 2019-08-19 10:44:07
Koordynacja Macedonia lub Ukraina Mariusz Płotka 2019-08-19 10:43:29
Koordynacja Wielka Brytania (Brexit) Piotr Lademann 2019-08-19 10:42:36
Koordynacja UE/EOG lub Szwajcaria Bogdan Lutkiewicz 2019-08-19 10:15:41
Wydział Pośrednictwa Pracy Mariusz Płotka 2019-08-02 13:42:11
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia specjalistycznego grupowego dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z zakresu „Kadry i płace - rozwiązania prawne związane z zatrudnianiem, zasady rozliczania i dokumentowania wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych, wynagrodzenia osób prowadzących działalność gospodarczą” oraz zapewnienie uczestnikom szkolenia sali szkoleniowej wraz z całodziennym serwisem kawowym Barbara Matras 2019-08-02 12:15:26
Gdzie uzyskać informacje dotyczące otrzymania bezzwrotnej pomocy Mariusz Płotka 2019-08-02 11:58:47
Sposoby komunikowania się z WUP dla osób uprawnionych (niesłyszących, niedosłyszących, głuchoniewidomych) Mariusz Płotka 2019-08-02 11:55:37
Podstawa prawna Mariusz Płotka 2019-08-02 11:53:03