Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Wnioski i oświadczenia Bogdan Lutkiewicz 2019-08-19 10:44:55
Kontakt Bogdan Lutkiewicz 2019-08-19 10:44:07
Koordynacja Macedonia lub Ukraina Mariusz Płotka 2019-08-19 10:43:29
Koordynacja Wielka Brytania (Brexit) Piotr Lademann 2019-08-19 10:42:36
Koordynacja UE/EOG lub Szwajcaria Bogdan Lutkiewicz 2019-08-19 10:15:41
Wydział Pośrednictwa Pracy Mariusz Płotka 2019-08-02 13:42:11
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia specjalistycznego grupowego dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z zakresu „Kadry i płace - rozwiązania prawne związane z zatrudnianiem, zasady rozliczania i dokumentowania wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych, wynagrodzenia osób prowadzących działalność gospodarczą” oraz zapewnienie uczestnikom szkolenia sali szkoleniowej wraz z całodziennym serwisem kawowym Barbara Matras 2019-08-02 12:15:26
Gdzie uzyskać informacje dotyczące otrzymania bezzwrotnej pomocy Mariusz Płotka 2019-08-02 11:58:47
Sposoby komunikowania się z WUP dla osób uprawnionych (niesłyszących, niedosłyszących, głuchoniewidomych) Mariusz Płotka 2019-08-02 11:55:37
Podstawa prawna Mariusz Płotka 2019-08-02 11:53:03
Wypłaty świadczeń na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych Mariusz Płotka 2019-08-02 11:02:11
Oddział Zamiejscowy w Słupsku Mariusz Płotka 2019-07-31 08:03:37
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane - remont łazienki oraz dwóch toalet w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 Barbara Matras 2019-07-30 15:01:31
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia specjalistyczngo dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z zakresu "Kwalifikowalność podatku VAT w ramach weryfikacji pogłębionej" wraz z zapewnieniem uczestnikom szkolenia sali szkoleniowej oraz całodziennego serwisu kawowego Karolina Chajbos 2019-07-26 12:02:02
Oferta pracy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr 21/19 Barbara Ziemann 2019-07-22 09:34:38
Oferta Nr 07/19 z dnia19.07.2019 na stanowisko od inspektora do specjalisty ds. programów w Wydziale Wdrażania EFS - Zespole Projektów Urzędów Pracy, na zastępstwo Irena Radomska 2019-07-19 14:46:18
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Mariusz Płotka 2019-07-17 13:50:56
Zasady udostępniania informacji publicznej Mariusz Płotka 2019-07-17 13:48:52
Oferta Nr 06/19 z dnia 04.06.2019 na stanowisko od podinspektora do starszego inspektora w Wydziale Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy Irena Radomska 2019-07-08 14:29:13
Oferta Nr 05/19 z dnia 30.05.2019 na stanowisko od podinspektora do inspektora w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Irena Radomska 2019-07-08 13:55:16