Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Piątek, 7 września 2012 (14:06)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352 ze zm.)

Zasady udostępniania informacji publicznej

Piątek, 7 września 2012 (14:06)

Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz 1330 ze zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.