Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia badania ewaluacyjnego „Ocena przydatności staży realizowanych w projektach Poddziałania 1.1.1 oraz 1.2.1 PO WER w wejściu na rynek pracy i zdobyciu doświadczenia zawodowego” wraz z przygotowaniem raportu z wynikami zrealizowanych badań

Środa, 13 czerwca 2018 (12:40)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego "Ocena przydatności staży realizowanych w projektach Poddziałania 1.1.1 oraz 1.2.1 PO WER w wejściu na rynek pracy i zdobyciu doświadczenia zawodowego" wraz z przygotowaniem raportu z wynikami zrealizowanych badań - UNIEWAŻNIONE

Poniedziałek, 28 maja 2018 (12:02)

Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych PO WER

Wtorek, 27 marca 2018 (09:45)

Zapytanie ofertowe na usługi sprzątania pomieszczeń Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Środa, 13 grudnia 2017 (15:36)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej (PT POWER, PT RPO WP)

Czwartek, 23 listopada 2017 (14:00)

Zapytanie ofertowe na organizację spotkania dla 30 osób (wynajem sali wraz z usługą gastronomiczną)

Środa, 22 listopada 2017 (13:45)

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi drukowania i dostawy biuletynu "Tu się pracuje"

Wtorek, 31 października 2017 (13:57)

Zapytanie ofertowe na "wykonanie projektu graficznego, składu oraz przygotowanie do druku biuletynu"

Piątek, 20 października 2017 (11:56)
Strona 4 z 8