Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Szacowanie wartości zamówienia - opracowanie „Prognozy demograficznej dla gmin województwa pomorskiego do roku 2030" oraz opracowanie raportów ze zrealizowanych badań

Wtorek, 22 sierpnia 2017 (13:25)

Szacowanie wartości zamówienia - telefonia komórkowa

Czwartek, 27 października 2016 (10:48)

Szacowanie wartości zamówienia -telefonia stacjonarna

Czwartek, 27 października 2016 (10:46)

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia grupowego doskonalącego kompetencje przedsiębiorcze dla 21 uczestników skierowanych przez WUP w Gdańsku w ramach Projektu „Rozwój i kwalifikacje – program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego”

Piątek, 15 maja 2015 (14:52)

Doradztwo biznesowe dla uczestników projektu, którzy otrzymali jednorazową dotację inwestycyjną– 10 osób zwanych dalej Przedsiębiorcami- w ramach Projektu „Rozwój i kwalifikacje – program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego”

Piątek, 7 listopada 2014 (14:06)

Organizacja i przeprowadzenie czterech szkoleń grupowych doskonalących kompetencje przedsiębiorcze dla 21 uczestników skierowanych przez WUP w Gdańsku

Środa, 5 listopada 2014 (15:42)

Szacowania wartości przedmiotu zamówienia na usługi cateringu

Wtorek, 15 stycznia 2013 (10:32)

Projekt innowacyjny „Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych"

Wtorek, 25 września 2012 (12:55)