Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie planuje przeprowadzić Zamawiający w 2017 roku

Poniedziałek, 23 stycznia 2017 (07:59)

Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie planuje przeprowadzić Zamawiający w 2018 roku zgodnie z Ustawą Pzp

Wtorek, 16 stycznia 2018 (10:51)

Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie planuje przeprowadzić Zamawiający w 2019 roku

Piątek, 25 stycznia 2019 (13:56)

Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie planuje przeprowadzić Zamawiający w 2020 roku

Piątek, 10 stycznia 2020 (09:49)