Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Postępowanie na świadczenie usług pocztowych - zamówienie na usługi społeczne

Poniedziałek, 19 listopada 2018 (15:32)

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Czwartek, 16 listopada 2017 (15:48)

Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia jakościowych badań terenowych w dwóch obszarach tematycznych oraz przygotowanie raportu końcowego z wynikami zrealizowanych jakościowych badań terenowych

Czwartek, 3 sierpnia 2017 (14:37)

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Piątek, 30 czerwca 2017 (13:46)

Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia ilościowych badań terenowych w trzech obszarach tematycznych oraz przygotowanie raportu analitycznego z wynikami zrealizowanych badań

Czwartek, 25 maja 2017 (09:53)

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku-2

Czwartek, 10 listopada 2016 (10:00)

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Środa, 28 września 2016 (15:00)

Przetarg nieograniczony na usługę realizacji działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych, dla których jest ustalony II lub III profil pomocy, kierowanych przez wskazane powiatowe urzędy pracy z województwa pomorskiego - II -

Środa, 13 kwietnia 2016 (12:13)
Strona 1 z 2