Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Oferta Nr 09/19 z dnia 17.10.2019 na stanowisko od inspektora do specjalisty ds. programów w Wydziale Wdrażania EFS - Zespole Projektów Konkursowych

Czwartek, 17 października 2019 (13:40)

Oferta Nr 08/19 z dnia 09.10.2019 na stanowisko od doradca zawodowy - stażysta do doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku

Środa, 9 października 2019 (13:12)