Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Dostawa mebli biurowych - OA/3331-263/KC/2008

Czwartek, 4 grudnia 2008 (12:26)
Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę ma dostawę mebli biurowych na potrzeby WUP w Gdańsku

Dostawa różnego sprzętu komputerowego OKS/3331-297/MP/2008

Czwartek, 4 grudnia 2008 (12:30)
Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę różnego sprzętu komputerowego na potrzeby WUP w Gdańsku

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek OIF/3331-302/WM/2008

Czwartek, 4 grudnia 2008 (12:37)
Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytanie o cenę na dostawę tonerów i tuszy do drukarek na potrzeby WUP w Gdańsku

Dostawa sprzętu komputerowego OIF/3331-322/LG/2008

Czwartek, 4 grudnia 2008 (12:55)
Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby WUP w Gdańsku.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych i wyrobów biurowych OA/3331/331/KC/2008

Czwartek, 11 grudnia 2008 (09:33)
Dot.: dostawy materiałów eksploatacyjnych i wyrobów biurowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Aktualizacja danych w rejestrze instytucji szkoleniowych

Wtorek, 22 stycznia 2013 (13:02)

Wykreślenie instytucji szkoleniowej z rejestru

Wtorek, 22 stycznia 2013 (13:07)

Programy Regionalne - Raporty

Poniedziałek, 22 grudnia 2008 (15:15)
Strona 6 z 51