Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Ewidencja, archiwa

Piątek, 15 marca 2013 (09:05)

Zarchiwizowana dokumentacja obejmuje okres od 1993 r. - do chwili obecnej.

Archiwum zawiera dokumentację dotyczącą:

  • byłego województwa gdańskiego - od roku 1993,
  • byłego województwa słupskiego - od roku 1993,
  • województwa pomorskiego - od roku 1999.

Główny Księgowy

Wtorek, 25 czerwca 2013 (09:20)
Główna Księgowa: Adriana Smentoch-Umińska
Telefon: 58 32 61 818
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

Zespół Radców Prawnych

Czwartek, 10 lipca 2014 (12:02)
Koordynator Radców Prawnych: Rafał Radomyski
Telefon: 58 326 18 06
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Piątek, 14 czerwca 2013 (12:28)
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych: Waldemar Kuniszewski
Telefon: 58 32 64 882
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

Stanowisko ds. BHP i ppoż.

Piątek, 14 czerwca 2013 (12:26)
Kontakt: Mariusz Penar
Telefon: 58 32 61 817
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

Wydział Organizacyjno - Prawny

Środa, 26 czerwca 2013 (11:49)
Kierownik Wydziału: 
Agnieszka Paluch
Telefon: 58 32 64 893
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Poniedziałek, 17 czerwca 2013 (10:38)
Kierownik: Ewa Packa
Telefon: 58 326 48 75
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

Wydział Informacji i Promocji

Środa, 23 lipca 2014 (08:30)
Kierownik: Agnieszka Katka
Telefon: 58 326 18 42
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
Strona 2 z 51