Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę gastronomiczno-cateringową

Piątek, 27 kwietnia 2012 (15:13)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyroby biurowe oraz wkłady barwiące

Piątek, 27 kwietnia 2012 (15:18)

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług związanych z obsługą szkoleń organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w zakresie zapewnienia uczestnikom szkolenia: zakwaterowania, wyżywienia, sal szkoleniowych oraz środka transportu.

Środa, 25 kwietnia 2012 (15:48)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługi drukowania i dostawy materiałów informacyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku dot. I i IV części zamówienia

Czwartek, 5 kwietnia 2012 (11:52)

Przetarg nieograniczony na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ewentualnych zwrotów, na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Czwartek, 22 marca 2012 (12:08)

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług gastronomicznych w formie cateringu

Czwartek, 16 lutego 2012 (13:18)

Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawę raportów w ramach projektu „Pomorski barometr zawodowy"

Piątek, 27 stycznia 2012 (14:08)

Przetarg nieograniczony na sprzątanie pomieszczeń biurowych

Środa, 23 listopada 2011 (14:41)
Strona 6 z 17