Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Środa, 7 listopada 2012 (10:44)

Przetarg nieograniczony na usługę wykonania projektu graficznego oraz druku wraz z dostawą publikacji Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim. Raport 2011 r. dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Piątek, 12 października 2012 (15:06)

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług drukowania, wykonania i dostawy materiałów informacyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Środa, 19 września 2012 (14:25)

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z obsługą szkoleń organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w zakresie zapewnienia uczestnikom szkolenia: zakwaterowania, wyżywienia, sal szkoleniowych oraz w I części zamówienia środka transportu

Czwartek, 6 września 2012 (10:03)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pod tytułem „Ocena wsparcia adresowanego do osób w wieku 15-24 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL”

Czwartek, 12 lipca 2012 (15:06)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia badania: ewaluacja zewnętrzna projektu oraz ewaluacja zewnętrzna on-going produktu finalnego wypracowanego w ramach projektu innowacyjnego testującego, realizowanego w Partnerstwie pn: „Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych” oraz sporządzenie raportów ewaluacyjnych

Piątek, 15 czerwca 2012 (16:05)

Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz oprogramowania

Środa, 6 czerwca 2012 (11:12)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na na usługi drukowania i dostawy raportu końcowego z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego „Ocena jakości wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL” oraz ulotek dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Wtorek, 29 maja 2012 (13:10)
Strona 5 z 17