Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem fabrycznie nowych mebli biurowych, sprzętu dla osób niepełnosprawnych, sprzętu gimnastycznego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Czwartek, 28 marca 2013 (11:46)

Przetarg nieograniczony na usługę drukowania i dostawy biuletynów, ulotek, plakatów oraz materiałów promocyjno-informacyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Wtorek, 19 lutego 2013 (13:20)

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku wraz z ich wniesieniem do wskazanego przez Zamawiającego miejsca

Poniedziałek, 11 lutego 2013 (13:50)

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług związanych z obsługą szkoleń organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w zakresie zapewnienia uczestnikom szkolenia: zakwaterowania, wyżywienia, sal szkoleniowych oraz transportu

Piątek, 8 lutego 2013 (14:26)

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Czwartek, 7 lutego 2013 (12:07)

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług cateringowych w roku 2013 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Poniedziałek, 21 stycznia 2013 (14:09)

Postępowanie o zamówienie publiczne na świadczenie usług w standardzie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w rozumieniu art. 3 ust. 25 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe

Piątek, 16 listopada 2012 (09:03)

Przetarg nieograniczony na usługę wykonania projektów graficznych oraz usługi drukowania i dostawy materiałów informacyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Piątek, 9 listopada 2012 (14:40)
Strona 4 z 17