Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Przetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie i uruchomienie systemu wizualizacji treści multimedialnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz powiatowych urzędów pracy

Poniedziałek, 5 sierpnia 2013 (13:25)

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi przeprowadzenia badania ewaluacyjnego: Ocena wpływu projektów zrealizowanych w województwie pomorskim w ramach Priorytetu VI i VII POKL na integrację działań regionalnych instytucji rynku pracy i instytucji pomocy i integracji społecznej.

Wtorek, 30 lipca 2013 (14:39)

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Czwartek, 11 lipca 2013 (15:02)

Załącznik nr 8 stanowi skompresowane archiwum, aby go pobrać należy na linku poniżej naciśnąć prawem klawiszem myszy i w menu kontekstowym wybrać polecenie "Zapisz elemneto docelowy jako".

Po zapisaniu załącznika na dysku należy rozpakować go darmowym programem do kompresji danych 7zip do pobrania tu.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług związanych z obsługą szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w zakresie zapewnienia uczestnikom szkolenia: zakwaterowania, wyżywienia oraz dwóch sal szkoleniowych wyposażonych w sprzęt multimedialny

Wtorek, 18 czerwca 2013 (14:56)

Przetarg nieograniczony na usługi drukowania i powiązane dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Piątek, 7 czerwca 2013 (09:49)

Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem fabrycznie nowych mebli biurowych, sprzętu dla osób niepełnosprawnych, sprzętu gimnastycznego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Czwartek, 18 kwietnia 2013 (14:30)

Przetarg nieograniczony na: dostawę artykułów biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Środa, 10 kwietnia 2013 (14:52)

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług mających na celu doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych, w ramach Projektu Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Piątek, 29 marca 2013 (13:43)
Strona 3 z 17