Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Przetarg nieograniczony na badanie ewaluacyjne on going projektu systemowego pt.: „Kierunek na pracę – wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy” dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Poniedziałek, 3 lutego 2014 (10:57)

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Piątek, 22 listopada 2013 (13:59)

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego fabrycznie nowego wraz z pełnowartościowymi nieużywanymi materiałami eksploatacyjnymi oraz z zabezpieczeniem 24 miesięcznej bezpłatnej obsługi serwisowej tego urządzenia dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Piątek, 15 listopada 2013 (13:02)

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, tableta, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego i punktów dostępowych WiFi dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Czwartek, 14 listopada 2013 (09:56)

Przetarg nieograniczony na usługę drukowania i dostawy materiałów informacyjnych oraz zaprojektowania, druku i dostawy publikacji „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim. Raport 2012r.” dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Piątek, 8 listopada 2013 (14:43)

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Piątek, 25 października 2013 (11:47)

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi tłumaczenia konsekutywnego szwedzko-polskiego i polsko-szwedzkiego w ramach obsługi wizyty studyjnej w urzędzie pracy w Szwecji dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Piątek, 6 września 2013 (10:54)

Przetarg nieograniczony na dostawę oraz wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń sprzętu komputerowego, drukarki, urządzeń wielofunkcyjnych, projektora oraz sprzętu teleinformatycznego

Wtorek, 6 sierpnia 2013 (14:01)
Strona 2 z 17