Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi „Przeprowadzenie badań terenowych potrzeb zatrudnieniowych pracodawców województwa pomorskiego w roku 2014”

Piątek, 18 lipca 2014 (15:11)

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi przeprowadzenia badania ewaluacyjnego "Ocena realizacji usług poradnictwa zawodowego w projektach komponentu regionalnego PO KL wdrażanego w województwie pomorskim"

Czwartek, 10 lipca 2014 (11:10)

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu ABC Przedsiębiorczości dla uczestników Projektu Rozwój i kwalifikacje program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego, skierowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Środa, 7 maja 2014 (15:07)

Przetarg na świadczenie usług cateringowych w 2014 roku dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Wtorek, 8 kwietnia 2014 (14:55)

Przetarg nieograniczony na usługę wykonania i dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego materiałów promocyjnych

Piątek, 28 marca 2014 (13:00)

Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych

Piątek, 7 marca 2014 (12:40)

Nowe postępowanie - Przetarg nieograniczony na badanie ewaluacyjne on going projektu systemowego pt.: „Kierunek na pracę – wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy” dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Piątek, 14 lutego 2014 (14:48)

Usługa zaprojektowania druku i dostawy publikacji Pomorski barometr zawodowy. Raport końcowy 2013 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Środa, 5 lutego 2014 (14:21)
Strona 1 z 17