Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zasady udostępniania informacji publicznej

Dodano: Piątek, 7 września 2012 (14:06)

Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz 1330 ze zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.

Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP (na wniosek osoby zainteresowanej)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz 1330 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Miejsce złożenia dokumentów:

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30,
80-824 Gdańsk (Kancelaria Ogólna WUP - pokój 212)
lub
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Oddział Zamiejscowy w Słupsku
ul. Jaracza 18A,
76-200 Słupsk

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Zmiany
Wytworzył: Mariusz Płotka (2012-09-07)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2012-09-07 14:06:59
Ostatnia zmiana: Monika Kryszkiewicz dnia: 2019-07-17 13:48:52
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd