Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wykaz agencji zatrudnienia uprawnionych do kierowania marynarzy do pracy na statkach

Dodano: Wtorek, 13 września 2016 (14:53)

Wykaz agencji zatrudnienia uprawnionych do kierowania marynarzy do pracy na statkach.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz.U. 2015 poz. 1569) pośrednictwo pracy prowadzone przez agencje zatrudnienia jest dobrowolne dla osób zainteresowanych podjęciem pracy na statku oraz dla armatorów. Agencja zatrudnienia może świadczyć usługę kierowania marynarzy do pracy na statkach pod warunkiem uzyskania od dyrektora urzędu morskiego, właściwego dla jej siedziby, dokumentu uprawniającego do kierowania marynarzy do pracy na statkach. Dyrektor urzędu morskiego wydaje, na wniosek agencji zatrudnienia, ww. dokument na podstawie pozytywnych wyników audytu wstępnego przeprowadzonego przez wyznaczonych audytorów, posiadających wiedzę z zakresu zagadnień objętych Konwencją o pracy na morzu, przyjętą przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zwaną dalej „Konwencją MLC” oraz kwalifikacje i doświadczenie w zakresie prowadzenia audytów. W niniejszym dokumencie ustala się okres jego ważności.

Aktualny wykaz agencji pośrednictwa pracy dla marynarzy mających uznanie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni


Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu:

Kto, prowadząc agencję zatrudnienia:

1) nie odstępuje od realizacji oferty pracy na statku, składanej przez armatora, w przypadku braku dołączonych do oferty pracy dokumentów, o których mowa w art. 20 ust. 2,

2) nie odstępuje od realizacji oferty pracy na statku, w przypadku uzyskania informacji, o których mowa w art. 24 ust. 1,

3) świadczy usługi pośrednictwa pracy bez dokumentu uprawniającego do kierowania marynarzy do pracy na statkach, wydanego przez właściwego dyrektora urzędu morskiego,

4) nie posiada ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności za szkody poniesione przez marynarzy z tytułu nieskuteczności pośrednictwa pracy lub niewypełnienia przez armatora zobowiązań wynikających z marynarskiej umowy o pracę

– podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Zmiany
Wytworzył: Marcin Dobrzyniecki (2016-09-13)
Opublikował: Marcin Dobrzyniecki dnia: 2016-09-13 14:53:13
Ostatnia zmiana: Jarosław Szwarc dnia: 2017-08-11 10:34:14
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd