Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wydział Zamówień Publicznych i Administracji

Dodano: Piątek, 14 czerwca 2013 (12:17)

Kierownik Wydziału: Barbara Piegat
Telefon: 58 32 64 850
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie, 80-824 Gdańsk

1. Do zadań wydziału należy zapewnienie warunków administracyjno - technicznych funkcjonowania Urzędu wspierających realizację jego zadań, w tym w szczególności:

1) zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowej i towarzyszącej niezbędnej dla realizacji zadań statutowych Urzędu;

2) zapewnienie odpowiedniego wyposażenia stanowisk pracy;

3) zapewnienie realizacji dostaw i usług dotyczących techniczno - administracyjnego funkcjonowania Urzędu;

4) obsługa transportowa i prowadzenie gospodarki samochodowej;

5) obsługa spotkań, konferencji, seminariów i itp. organizowanych przez Urząd w zakresie wsparcia technicznego;

6) realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych;

7) prowadzenie gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi;

8) realizacja w ramach przyznanych kompetencji zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony;

9) prowadzenie spraw związanych ze służbą zastępczą poborowych.

2. Do zadań Zespołu Zamówień Publicznych należy w szczególności:

1) sporządzanie planu zamówień publicznych dla Urzędu na dany rok budżetowy;

2)  przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówienia publicznego na potrzeby Urzędu, w tym prowadzenie spraw związanych z odwołaniami i skargami dotyczącymi zamówień publicznych oraz zawieraniem umów o udzielenie zamówienia publicznego;

3) prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz rejestru umów na dostawy, usługi
i roboty budowlane;

4) dokonywanie wskazania zgodności realizacji zamówienia z przepisami o zamówieniach publicznych;

5) udostępnianie informacji związanych z toczącymi się postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych;

6) sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych;

3. Do zadań Zespołu Informatyki należy w szczególności:

1) zapewnienie działania systemów informatycznych i elektronicznej komunikacji
w Urzędzie;

2) zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i sprzętu komputerowego w Urzędzie;

3) zapewnienie oraz utrzymanie sprawności sprzętu informatycznego w Urzędzie, w tym:

a) planowanie, koordynacja i realizacja zadań w ramach przedsięwzięć informatycznych;

b) zarządzanie sprzętem komputerowym i materiałami eksploatacyjnymi do sprzętu komputerowego.

4. Wydziałem kieruje Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych i Administracji.

Zmiany
Wytworzył: Monika Rogaczewska (2016-01-22)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2013-06-14 12:17:59
Ostatnia zmiana: Agata Chwastowska dnia: 2017-06-22 08:34:43
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd