Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wydział Pośrednictwa Pracy

Dodano: Środa, 23 lipca 2014 (08:08)

Kierownik: Katarzyna Kiedrowska
Telefon: 58 326 18 40
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
Godziny przyjmowania klientów 7:30 - 15:30

1. Do zadań wydziału należy realizacja działań w obszarze regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, w tym w szczególności:

1) współpraca w ramach realizacji zobowiązań wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w zakresie adekwatnym do zadań wydziału;

2) realizacja zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami UE, EOG oraz państwami, z którymi Wspólnota Europejska oraz jej członkowie zawarli umowy o swobodzie przepływu osób poprzez wspieranie i realizację działań sieci EURES, w tym koordynowanie realizacji tych działań na terenie województwa;

3) realizacja zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;

4) realizacja zadań w zakresie prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawanie certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru, w tym szczególności: wpisu, odmowy i wykreślenia podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia;

5) prowadzenie kontroli agencji zatrudnienia w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia;

6) prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych i analiza ich oferty szkoleniowej oraz udostępnianie informacji o tej ofercie;

7) wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zawierających informacje o doświadczeniu zawodowym nabytym podczas wykonywania działalności na własny rachunek oraz podczas zatrudnienia przy jej wykonywaniu;

8) koordynowanie obsługi wizyt delegacji zagranicznych w Urzędzie.

2. Wydziałem kieruje Kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy.

Zmiany
Wytworzył: Monika Rogaczewska (2016-01-22)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-07-23 08:08:40
Ostatnia zmiana: Barbara Ziemann dnia: 2019-08-02 13:42:11
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd