Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wydział Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dodano: Środa, 23 lipca 2014 (07:48)

Kierownik Wydziału: Małgorzata Matuszewska
Telefon: 58 320 91 02
Adres: ul. Rzeźnicka 58, 80-822 Gdańsk
Godziny przyjmowania klientów 8:00 - 15:00

1. Do zadań wydziału należy prowadzenie spraw z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w tym w szczególności:

1) zaspokajanie roszczeń pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie wykazów zbiorczych i uzupełniających oraz wniosków indywidualnych, w tym: ;

a) rejestracja wykazów zbiorczych i uzupełniających oraz wniosków indywidualnych o wypłatę świadczeń z FGŚP;

b) rejestracja i rozpatrywanie wykazów i wniosków w zakresie wypłaty świadczeń z FGŚP na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

c) prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń z FGŚP;

d) opracowywanie wykazów i wniosków od strony merytorycznej i rachunkowej;

e) powiadamianie wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie wypłaty świadczeń;

f) kontrolowanie rozliczania wypłat świadczeń dokonywanych przez pracodawców;

2) dochodzenie zwrotu należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych w  postępowaniu upadłościowym, sądowym i egzekucyjnym, w tym:

a) prowadzenie ewidencji dłużników, rejestru zabezpieczeń oraz rejestru spraw egzekucyjnych;

b) wzywanie dłużników do zwrotu wypłaconych świadczeń oraz zgłaszanie wierzytelności FGŚP;

c) przygotowywanie dokumentacji do sporządzenia powództw oraz wniosków egzekucyjnych;

d) przygotowywanie wniosków o określenie warunków zwrotu lub umorzenie należności FGŚP;

3) opracowywanie okresowych informacji i analiz oraz sporządzanie sprawozdawczości.

2. Wydziałem kieruje Kierownik Wydziału Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zmiany
Wytworzył: Monika Rogaczewska (2016-01-22)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-07-23 07:48:36
Ostatnia zmiana: Agata Chwastowska dnia: 2017-06-22 08:20:18
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd