Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Dodano: Środa, 23 lipca 2014 (07:42)

Kierownik: Marzena Piekarek
Telefon: 58 326 48 88
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

1.Do zadań wydziału należy realizacja działań w obszarze regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, w tym w szczególności:

  1. współpraca w ramach realizacji zobowiązań wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w zakresie adekwatnym do zadań wydziału;
  2. realizacja zadań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE, EOG oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w tym:
  • pełnienie funkcji instytucji właściwej;
  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich dokumentów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia;
  • rozstrzygnięcie, w drodze decyzji, w sprawach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych;
  • stwierdzenie zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych nabytego w Rzeczypospolitej Polskiej przez bezrobotnego udającego się do innego państwa członkowskiego UE, EOG i Szwajcarii lub w drodze decyzji o odmowie zachowania tego prawa.

2.Wydziałem kieruje Kierownik Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.

Zmiany
Wytworzył: Monika Rogaczewska (2016-01-22)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-07-23 07:42:51
Ostatnia zmiana: Mariusz Płotka dnia: 2017-06-22 14:54:39
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd