Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wydział Informacji i Promocji

Dodano: Środa, 23 lipca 2014 (08:30)

Kierownik: Agnieszka Katka
Telefon: 58 326 18 42
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

1. Do zadań wydziału należy upowszechnianie informacji i promocja działań realizowanych w obszarze regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, w tym w szczególności :

1) upowszechnianie informacji o zobowiązaniach realizowanych przez Urząd na podstawie Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego;

2) upowszechnianie informacji o usługach rynku pracy świadczonych przez organy zatrudnienia i innych partnerów rynku pracy oraz instrumentach rynku pracy wspierających te usługi;

3) planowanie, przygotowanie, realizowanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi i partnerami rynku pracy kluczowych wydarzeń organizowanych przez Urząd (m. in. targi, konferencje, seminaria);

4) koordynowanie działalności informacyjnej Urzędu, w tym na portalach internetowych i społecznościowych, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu;

5) przygotowanie i realizacja we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu działań promocyjnych;

6) standaryzowanie, wydawanie i upowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych opracowanych merytorycznie przez komórki organizacyjne Urzędu;

7) opracowanie i wdrażanie systemu identyfikacji wizualnej Urzędu oraz nadzorowanie jego przestrzegania;

8) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) i stron internetowych Urzędu w tym zapewnienie rozwoju, analizy odwiedzalności, zamieszczanie materiałów informacyjnych dotyczących rynku pracy i zadań Urzędu opracowanych merytorycznie przez komórki organizacyjne Urzędu, zapewnienie bieżącej obsługi redakcyjnej i techniczno – informatycznej stron;

9) przygotowanie propozycji stanowisk, wystąpień, listów towarzyszących realizacji kluczowych wydarzeń w obszarze regionalnego rynku pracy.

2. Wydziałem kieruje Kierownik Wydziału Informacji i Promocji.

Zmiany
Wytworzył: Iwona Wójcik (2017-06-22)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-07-23 08:30:11
Ostatnia zmiana: Jarosław Szwarc dnia: 2018-03-28 10:04:47
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd