Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wydział Finansów i Księgowości

Dodano: Piątek, 14 czerwca 2013 (12:08)

1. Do zadań wydziału należy prowadzenie całokształtu spraw finansowo – księgowych Urzędu, w tym w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości;

2) obsługa rachunków bankowych i dokonywanie płatności;

3) kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z planem finansowym;

4) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;

5) opracowywanie planów i harmonogramów realizacji dochodów i wydatków;

6) obsługa kasowa Urzędu;

7) prowadzenie wartościowej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie amortyzacji oraz rozliczanie inwentaryzacji;

8) obsługa w zakresie płac pracowników oraz umów cywilno-prawnych;

9) współudział przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność i harmonogramów oraz prowadzenie ewidencji kwot odzyskanych i realizacja innych zadań zgodnych z wymogami PO ze środków UE.

2. Do zadań Zespołu Finansowo – Księgowego ds. FGŚP należy w szczególności:

1) kontrola pod względem formalno-rachunkowym wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń, zatwierdzanie ich w systemie „SOWA”, oraz składanie zapotrzebowań na środki finansowe;

2) wypłata świadczeń oraz kosztów zastępstwa procesowego wraz ze sporządzeniem właściwych deklaracji do ZUS i Urzędu Skarbowego;

3) sprawdzanie pod względem rachunkowym dokumentów związanych z dochodzeniem należności FGŚP oraz prowadzenie zestawienia należności FGŚP i kartotek dłużników.

3. Wydziałem kieruje Główny Księgowy.

Zmiany
Wytworzył: Monika Rogaczewska (2016-01-22)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2013-06-14 12:08:59
Ostatnia zmiana: Agata Chwastowska dnia: 2017-06-22 08:43:02
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd