Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Warunki dla przedsiębiorcy wynikające z zawartej umowy o wypłatę świadczeń

Dodano: Poniedziałek, 10 lutego 2014 (13:32)

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o  wypłatę świadczeń otrzymał z  Funduszu środki na rzecz ochrony miejsc pracy:

 1. nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika:
  • w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń finansowanych z Funduszu oraz
  • w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń finansowanych – nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 miesięcy
 2. zobowiązany jest do:
  • powiadamiania na piśmie marszałka województwa o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wysokość wypłacanych z Funduszu świadczeń, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu,
  • rozliczenia środków Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy,
  • umożliwienia marszałkowi województwa przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania postanowień umowy o wypłatę świadczeń.
Zmiany
Wytworzył: Beata Owsiana (2015-02-19)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-02-10
Ostatnia zmiana: Mariusz Płotka dnia: 2015-02-19 13:02:08
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd