Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Stanowisko ds. oceny sytuacji na rynku pracy

Dodano: Czwartek, 22 czerwca 2017 (09:48)

Lena Teodorowicz
Telefon: 58 32 61 820
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

1. Do zadań stanowiska należy wsparcie realizacji zadań Urzędu w obszarze regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, w tym w szczególności:

  1. współpraca w realizacji zobowiązań wynikających ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020;
  2. analizowanie aktualnych zjawisk i trendów na regionalnym rynku pracy, z uwzględnieniem uwarunkowań o charakterze społeczno – gospodarczym oraz formułowanie rekomendacji w tym zakresie na potrzeby samorządu województwa;
  3. koordynowanie procesu opiniowania projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów dotyczących tematyki rynku pracy z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnej polityki rynku pracy;
  4. identyfikowanie potrzeb badawczych w obszarze regionalnego rynku pracy oraz współpraca przy realizacji prowadzonych badań;
  5. udział w wydarzeniach i spotkaniach o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym związanych z polityką rynku pracy;
  6. współpraca z komórkami organizacyjnym Urzędu przy realizacji wybranych zadań.

2. Stanowisko ds. oceny sytuacji na rynku pracy podlega bezpośrednio Wicedyrektorowi ds. Rynku Pracy.

Zmiany
Wytworzył: Agata Chwastowska (2017-06-22)
Opublikował: Agata Chwastowska dnia: 2017-06-22 09:48:54
Ostatnia zmiana: Mariusz Płotka dnia: 2017-06-22 14:50:59
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd