Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Stanowisko ds. BHP i ppoż.

Dodano: Piątek, 14 czerwca 2013 (12:26)

Kontakt: Mariusz Penar
Telefon: 58 32 61 817
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

1. Do zadań stanowiska należy realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109 poz. 704 z późn. zm.) oraz innych przepisów, w tym w szczególności:

1) sporządzanie rocznych analiz stanu BHP i ppoż.;

2) prowadzenie okresowych kontroli: warunków pracy i pomieszczeń, przestrzegania przepisów i zasad BHP i ppoż. oraz określenie zaleceń pokontrolnych i kontrola ich realizacji;

3) prowadzenie rejestru wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

4) prowadzenie wstępnych szkoleń ogólnych w zakresie spraw BHP dla pracowników nowoprzyjętych do pracy;

5) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad BHP i ppoż.;

6) współpraca przy organizowaniu szkoleń pracowników w zakresie BHP, ppoż. i pierwszej pomocy;

7) uczestnictwo w:

a) ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zachorowań
na choroby zawodowe;

b) dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;

c) ocenie modernizacji pomieszczeń i stanowisk pracy oraz odbiorze przekazywanych zmodernizowanych pomieszczeń i stanowisk pracy pod kątem przepisów BHP i ppoż.;

8) współdziałanie z:

a) laboratoriami upoważnionymi do przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy;

b) organami Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej w zakresie spraw związanych z warunkami pracy;

9) monitorowanie celowości i aktualności wewnętrznych aktów normatywnych przygotowywanych na stanowisku.

2. Stanowisko ds. bhp i ppoż. podlega bezpośrednio Dyrektorowi Urzędu.

Zmiany
Wytworzył: Agnieszka Paluch (2017-01-05)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2013-06-14 12:26:11
Ostatnia zmiana: Piotr Lademann dnia: 2017-11-14 08:11:03
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd