Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Sposoby komunikowania się z WUP dla osób uprawnionych (niesłyszących, niedosłyszących, głuchoniewidomych)

Dodano: Wtorek, 19 sierpia 2014 (14:42)

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku istnieje możliwość skorzystania
z pomocy tłumacza języka migowego. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, tj. osoby niesłyszące, niedosłyszące lub głuchoniewidome, mają możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

Korzystanie z pomocy tłumacza w urzędzie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.)

Zgłoszenia dokonać można:

W WUP w Gdańsku

  • telefonicznie SMS na nr: 609 690 195
  • e-mailem na adres: wup@wup.gdansk.pl
  • tel. stacjonarny: 58 32 61 801
  • fax: 58 32 64 894

W Oddziale Zamiejscowym WUP w Słupsku

  • telefonicznie SMS na nr: 609 683 463
  • e-mailem na adres: wup.slupsk@wup.gdansk.pl
  • tel. stacjonarny: 59 84 68 300
  • fax: 59 84 68 302
*
PJM - polski język migowy,
SJM - system językowo-migowy,
SKOGN - sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych
Zmiany
Wytworzył: Jolanta Niedrowska (2014-08-19)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-08-19 14:42:46
Ostatnia zmiana: Monika Kryszkiewicz dnia: 2019-08-02 11:55:37
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd