Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Przetarg nieograniczony na usługę realizacji działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych, dla których jest ustalony II lub III profil pomocy, kierowanych przez wskazane powiatowe urzędy pracy z województwa pomorskiego - II -

Dodano: Środa, 13 kwietnia 2016 (12:13)

Pliki do pobrania
Przekazane ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE (PDF, 137,54kB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (506kB)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 (PDF, 528,11kB)
Umowa w sprawie zamówienia publicznego - zał. nr 9 (PDF, 713,57kB)
Umowa o świadczenie działań aktywizacyjnych - zał. nr 10 (PDF, 442,29kB)
Szacunkowa wartość zamówienia (wyciąg z protokołu postępowania) (1,07MB)
Treść zapytania oraz wyjaśnienie dotyczące zapisów SIWZ-1 (PDF, 374,39kB)
Treść zapytania oraz wyjaśnienie dotyczące zapisów SIWZ - 2 (PDF, 379,82kB)
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem (3) oraz zmiana SIWZ nr 1 (279,5kB)
Przesłane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE (PDF, 74,7kB)
Opublikowane sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji UE (PDF, 74,7kB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 433,98kB)
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty, unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert (PDF, 594,09kB)
Zawiadomienie o powtórnym wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 549,19kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Zmiany
Wytworzył: Paweł Rusak (2016-04-13)
Opublikował: Karolina Chajbos dnia: 2016-04-13 12:13:38
Ostatnia zmiana: Karolina Chajbos dnia: 2016-09-12 14:08:00
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd