Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Dodano: Środa, 28 września 2016 (15:00)

Pliki do pobrania
SIWZ (PDF, 722,12kB)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-zał. nr 1 (PDF, 548,75kB)
Specyfikacja asortymentu oferowanego przez Wykonawcę-zał. nr 2 (351,12kB)
Formularz ofertowy-zał. nr 3 (317,95kB)
Formularz ofertowy-zał. nr 3 (PDF, 546,78kB)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania-zał. nr 4 (PDF, 441,9kB)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu-zał. nr 5 (PDF, 419,88kB)
Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej-zał. nr 6 (311,06kB)
Wzór umowy-zał. nr 7 (PDF, 451,93kB)
Passmark CPU (PDF, 2,32MB)
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 532,78kB)
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana SIWZ (PDF, 527,28kB)
Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem SIWZ-2 (PDF, 486,53kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 423,23kB)
Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem SIWZ-3 (PDF, 483,72kB)
Protokół z otwarcia ofert (PDF, 1,81MB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1,98MB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Zmiany
Wytworzył: Karolina Chajbos (2016-09-28)
Opublikował: Karolina Chajbos dnia: 2016-09-28 15:00:53
Ostatnia zmiana: Karolina Chajbos dnia: 2016-10-18 14:45:30
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd