Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Dodano: Czwartek, 16 listopada 2017 (15:48)

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 430,08kB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 651,79kB)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-zał. nr 1 (PDF, 512,43kB)
Specyfikacja asortymentu oferowanego przez Wykonawcę-zał. nr 2 (459kB)
Formularz oferty-zał. nr 3 (340,83kB)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania-zał. nr 4 (333,89kB)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu-zał. nr 5 (332,71kB)
Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej-zał. nr 6 (334,81kB)
Wzór umowy-zał. nr 7 (PDF, 527,75kB)
Informacja z otwarcia ofert (PDF, 777,52kB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - I. część przedmiotu zamówienia (PDF, 591,46kB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - III. część przedmiotu zamówienia (PDF, 657,99kB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - II. część przedmiotu zamówienia (PDF, 655,29kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Zmiany
Wytworzył: Anna Kleger-Rudomin (2017-11-16)
Opublikował: Karolina Chajbos dnia: 2017-11-16 15:48:35
Ostatnia zmiana: Karolina Chajbos dnia: 2017-12-04 13:50:07
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd