Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Dodano: Piątek, 30 czerwca 2017 (13:46)

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 557,66kB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 810,64kB)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-zał. nr 1 (PDF, 582,5kB)
Specyfikacja asortymentu oferowanego przez Wykonawcę-zał. nr 2 (228kB)
Formularz ofertowy-zał. nr 3 (119,05kB)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zał. nr 4 (PDF, 591,53kB)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu -zał. nr 5 (PDF, 580,08kB)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynalezności do grupy kapitałowej-zał. nr 6 (PDF, 656,43kB)
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego-zał. nr 7 (PDF, 587,9kB)
PassMark CPU (PDF, 2,23MB)
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego-nr 1 (PDF, 518,41kB)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zał. nr 4 (wersja edytowalna) (114,5kB)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu -zał. nr 5 (wersja edytowalna) (113,06kB)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynalezności do grupy kapitałowej-zał. nr 6 (wersja edytowalna) (113,22kB)
Treść pytania wraz z odpowiedzią oraz zmiana SIWZ nr 1 z dnia 07.07.2017 (PDF, 580,11kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.07.2017 (PDF, 216,27kB)
SOPZ- załącznik 1-po zmianie SIWZ z dnia 07.07.17 (PDF, 532,75kB)
Specyfikacja oferowanego sprzętu - załącznik nr 2-po zmianie SIWZ z dnia 07.07.2017 (229kB)
Informacja dla Wykonawców z otwarcia ofert (PDF, 4,39MB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1MB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Zmiany
Wytworzył: Anna Kleger-Rudomin (2017-06-30)
Opublikował: Karolina Chajbos dnia: 2017-06-30 13:46:54
Ostatnia zmiana: Karolina Chajbos dnia: 2017-08-02 12:04:50
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd